Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Xã Bình Phục Nhứt- điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính
28/07/2021

Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, thời gian qua xã Bình Phục Nhứt huyện Chợ Gạo đã thực hiện đồng bộ nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) đạt hiệu quả và đúng pháp luật. Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của từng cán bộ, công chức được nâng lên, nhất là thực hiện tốt việc giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, từ đó mang đến sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân khi đến liên lệ công việc.

Thực hiện chuyên đề thi đua “ Đẩy mạnh cải cách hành chính” hàng năm do UBND huyện Chợ Gạo phát động, ngày từ đầu năm UBND xã tập trung trong lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm thực hiện tốt công tác CCHC; giải quyết khó khăn, hạn chế, góp phần xây dựng nền hành chính của xã từng bước hiện đại, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Điều đáng ghi nhận, công tác CCHC ngày càng đơn giản, giảm bớt phiền hà cho người dân; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, phong cách làm việc của cán bộ, công chức ngày càng cải thiện, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và giảm bớt việc khiếu nại, phản ánh của người dân về giải quyết thủ tục hành chính.

Nhằm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính, bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã thường xuyên theo dõi, chỉ đạo đôn đốc công khai niêm yết thủ tục hành chính; định kỳ 6 tháng tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính; tham gia giải qyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử (ký duyệt hồ sơ), đồng thời thường xuyên theo dõi tình trạng giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Một điểm quan trọng nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính tại địa phương là xã thực hiện thường xuyên việc tuyên truyền cải cách hành chính trong nội bộ và nhân dân các quy định về thủ tục hành chính, niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhân dân thuận tiện tìm hiểu, tra cứu khi đến liên hệ công việc.  Hiện tại UBND xã đã niêm yêt ông khai 191 thủ tục, 35 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của xã. Đặc biệt, trong năm 2020, để thực hiện công tác tăng cường tuyên truyền về trang thông tin điện tử, địa chỉ để phản ánh, kiến nghị đối với quy định thủ tục hành chính, UBND xã Bình Phục Nhứt chính thực đi vào hoạt động Trang thông tin điện tử của xã từ ngày 9/11/2020 với tên miền Trang thông tin điện tử binhphucnhut.chogao.tiengiang.gov.vn. Theo đó UBND xã đã tạo các chuyên mục tối thiểu cẩn phải có ở trang chủ của Cổng thông tin điện tử theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ tại chương II cung cấp thông tin. UBND xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức xã thực hiện Trang thông tin điện tử xã. UBND xã chỉ đạo công chức Văn hóa- Xã hội tuyên truyền trang thông tin, địa chỉ để phản ánh, kiến nghị đối với quy định thủ tục hành chính trên đài truyền thanh xã.

          Tại Bộ phân Tiếp nhận và trả kết quả xã luôn có sổ theo dõi việc nhận hồ sơ và đánh giá kết quả thực hiện; khi tổ chức, công dân đến nhận hồ sơ cho ký nhận vào sổ nhận hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã thực hiện liên thông trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết như đất đai, hộ tịch- hộ khẩu, người có công với cách mạng…

          Trong 6 tháng đầu năm 2021, bộ phận này đã tiếp nhận và giải quyết 384 hồ sơ, số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 360 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết là 381 hồ sơ trong đó trả kết quả trước hạn 356 hồ sơ, trả kết quả đúng hạn 25 hồ sơ; số hồ sơ còn lại đang trong quy trình giải quyết. Việc giải quyết hồ sơ tổ chức, người dân đến liên hệ công việc nhanh chóng, dễ dàng đã tạo niềm tin cho nhân dân khi đến liên hệ công việc.

          Thường xuyên đến liên hệ công việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã, anh Tô Hữu Nghĩa ấp Bình Quới bộc bạch,  bản thân anh rất hài lòng với cách làm việc của cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã vì anh chị cán bộ tại đây rất nhiệt tinh, hướng dẫn thủ tục hồ sơ tận tình, xử lý nhanh gọn nên anh rất tin tưởng.

          Hay như ông Cao Nhật Phú ấp Bình Thọ I thường xuyên đến liên hệ chứng thực hồ sơ, cán bộ tiếp nhận nhiệt tình hướng dẫn, thực hiện quy trình nhanh gọn, không phải chờ đợi lâu nên ông rất hài lòng, phấn khởi khi đến liên hệ công việc.

Hiện nay, xã Bình Phục Nhứt tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước. Cán bộ làm việc tại UBND xã, các ban ngành, đoàn thể đều được trang bị máy vi tính có kết nối mạng nội bộ, mạng internet đảm bảo cho yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và cập nhật thông tin. Việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử và cổng dịch vụ công của tỉnh giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ. Bên cạnh đó, bộ máy quản lý nhà nước ở xã được tăng cường củng cố và kiện toàn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được chuẩn hóa về chuyên môn và phẩm chất đạo đức, đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để tiếp tục đẩy mạnh, triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch về nhiệm vụ cải cách hành chính, trong thời gian tới, xã Bình Phục Nhứt tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác CCHC đảm bảo nhiệm vụ kế hoạch đề ra, trong đó đặc biệt quan tâm nâng chất chất lượng phục vụ người dân để tạo sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, nhất là giải quyết TTHC cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Tăng cường tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp dưới thuộc thẩm quyền.

Ban Biên tập

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết