Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ NĂM 2020
19/11/2020

Thực hiện Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Tiền Giang về Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; quy định xã loại 2 có 12 cán bộ không chuyên trách.

Thực hiện Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang về quy định số lượng cán bộ công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; quy định xã loại 2 có không quá 21 cán bộ công chức.

Kết quả, hiện nay tại UBND xã có 12 cán bộ không chuyên trách, 20 cán bộ công chức, khuyết 01 công chức tư pháp hộ tịch.

Thời gian tới, UBND xã hướng dẫn cán bộ công chức thực hiện đúng chuyên môn nghiệp vụ ngành theo quy định Luật cán bộ công chức năm 2018./.

Ngọc Định

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết