Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2021
04/10/2021

I. VỀ KINH TẾ

1. Sản xuất nông nghiệp         

1.1. Cây lúa: Vụ Hè Thu năm 2021 xuống giống với diện tích 222,3 ha, đạt 171% kế hoạch (kế hoạch vụ Hè Thu 2021 là 130 ha), lúa đã thu hoạch cơ bản xong (đang thống kê năng suất, sản lượng).

1.2. Cây màu:

- Màu lương thực, trong tháng gieo trồng được 66,2 ha, nâng lũy kế  876,5ha, giảm 50,5% so cùng kỳ, tương đương giảm 894,1 ha. Diện tích thu hoạch nâng lũy kế đến cuối tháng 718,7 ha, năng suất bình quân đạt 37,00 tạ/ha, sản lượng 2.659,2 tấn, giảm 49,9% so cùng kỳ.

- Màu thực phẩm năm 2021 gieo trồng trong tháng được 472,4 ha, nâng lũy kế đạt được 6.234,2 ha. Tổng diện tích gieo trồng giảm 7,3% so cùng kỳ, tương đương giảm 494,2 ha. Tổng diện tích thu hoạch nâng lũy kế đến cuối tháng 5.673 ha, năng suất bình quân 196,52 tạ/ha, cho sản lượng 111.489 tấn, đạt 81% so kế hoạch, giảm 8,9% so cùng kỳ, tương đương giảm 11.011 tấn.

1.3. Cây lâu năm và cây ăn quả:

- Cây dừa: diện tích 6.847 ha, đạt 101,2% kế hoạch, tăng 1,2% so cùng kỳ; trong đó: diện tích cho trái 6.004 ha, tăng 2,8% so cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch đến nay được 32.191 tấn, đạt 66% kế hoạch, tăng 0,7% so cùng kỳ.  

- Cây ăn quả: diện tích gieo trồng 9.526 ha, đạt 98,7% kế hoạch, giảm 0,2% so cùng kỳ; trong đó: diện tích cây thanh long hiện có 7.419 ha, diện tích thanh long cho trái 5.767 ha. Hiện nay, tổng diện tích cây ăn quả cho sản phẩm 7.411 ha, tăng 0,8% so cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch đến nay được 138.800 tấn, đạt 63,7% kế hoạch, tăng 4,1% so cùng kỳ.

1.4. Chăn nuôi: Đàn gia súc, gia cầm (qua tổng hợp báo cáo của các xã):

- Đàn bò: tổng đàn có 35.569 con, đạt 69,1% so kế hoạch.

- Đàn heo: tổng đàn có 77.279 con, đạt 154,5% so kế hoạch.

- Đàn gia cầm: tổng đàn có 8.945.753 con, đạt 106,4% so kế hoạch.

1.5. Thủy sản: Diện tích thực tế có nuôi thủy sản 73,45 ha (chủ yếu là nuôi cá thịt), đạt 96,6% kế hoạch, giảm 3,8% so cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch thủy sản trong tháng được 185 tấn; nâng lũy kế 1.720 tấn, đạt 63,4% kế hoạch, tăng 1,5% so cùng kỳ; trong đó: khai thác nội địa 66 tấn, đạt 69,5% kế hoạch, giảm 8,3% so cùng kỳ.  

1.6. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP):

- Sản phẩm được công nhận: Đến nay huyện đã được công nhận 15 sản phẩm OCOP; trong đó: 01 sản phẩm Trà Phụng Tiên của Hợp tác xã sản xuất thương mại nông nghiệp Bình Phan đạt 03 sao (2020) và 14 sản phẩm Ca Cao của Công ty trách nhiệm hữu hạn Ca Cao Xuân Ron đạt 04 sao (2021). Hiện nay tỉnh đã cấp tem OCOP cho 15 sản phẩm cho công ty và hợp tác xã sử dụng.

2. Xây dựng nông thôn mới:

Tiến độ triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021 đến nay như sau:

2.1. Xã Trung Hòa: Đến nay, 2 xã Trung Hòa và Tân Thuận Bình cơ bản đạt 16/18 tiêu chí, còn lại 2 Tiêu chí 1 (Quy hoạch), Tiêu chí 2 (Giao thông) đang tiếp tục thực hiện.

3. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại

Giá trị sản xuất công nghiệp: đến nay được 275,5/463 tỷ đồng (giá so sánh 2010), đạt 59,5% kế hoạch.

Trên địa bàn huyện hiện có 21 chợ, trong đó có 01 chợ hạng I, 02 chợ hạng II và 18 chợ Hạng III. Có 05 chợ phải tạm ngưng hoạt động do có ca nhiễm, nghi nhiễm vi rút SARS-CoV-2..

4. Thu, chi ngân sách

- Thu từ kinh tế địa phương trong tháng được 10,863 tỷ đồng, nâng đến nay 90,891 tỷ đồng, đạt 73,35% so với dự toán. Tổng chi trong cân đối ngân sách 54,55tỷ đồng, nâng đến nay được 356,795 tỷ đồng, đạt 62,52% kế hoạch.

- Vận động nhân dân tự nguyện đóng góp vốn xây dựng công trình phúc lợi được 8,780 tỷ đồng, đạt 117,85%; Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 1,52 tỷ đồng, đạt 108,63%.

5. Xây dựng cơ bản

Tổng số vốn giao năm 2021 là 109,68 tỷ đồng. Gồm 42 công trình, trong đó: thanh toán khối lượng hoàn thành 08 công trình; chuyển tiếp 10 công trình, thi công mới 24 công trình (có 02 công trình UBND tỉnh chưa giao vốn). Giá trị thực hiện đến nay 53,23 tỷ đồng, giải ngân 65,97 tỷ đồng, đạt 60,14% kế hoạch vốn giao.

6. Công tác Tài nguyên và Môi trường

- Tiếp nhận giải quyết 21 hồ sơ, gồm: 01 hồ sơ lĩnh vực môi trường, 20 hồ sơ lĩnh vực đất đai, nâng tổng số từ đầu năm đến nay nhận giải quyết 870 hồ sơ, gồm: 845 hồ sơ theo cơ chế một cửa (12 hồ sơ lĩnh vực môi trường, 36 hồ sơ lĩnh vực tài nguyên nước và 797 hồ sơ lĩnh vực đất đai) và 25 hồ sơ đăng ký ban đầu. Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận lần đầu tổng số từ đầu năm đến nay là 25 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,97%.

- Công tác thu phí bảo vệ môi trường: đến nay có 30/75 cơ sở nộp phí đạt tỷ lệ 40%, số tiền thu được là 75.500.000 đồng.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục và đào tạo

Tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch đề ra; rà soát số liệu học sinh vào lớp 1 năm học 2021 - 2022;  báo cáo chuẩn y kết quả xét tốt nghiệp THCS và đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp năm học 2020 - 2021.

2. Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình

Tình hình bệnh sốt xuất huyết trong tháng xảy ra 11 ca, nâng đến nay 141 ca, tăng 8,44% so cùng kỳ; bệnh thủy đậu đến nay xảy ra 03 ca, tương đương so cùng kỳ; bệnh quai bị đến nay xảy ra 01 ca, giảm 50% so cùng kỳ; bệnh tay chân miệng đến nay xảy ra 80 ca, tăng 8 lần so cùng kỳ; sốt phát ban nghi sởi - Rubella trong tháng xảy ra 01 ca, nâng đến nay 11 ca, giảm 50% so cùng kỳ.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19: Đến ngày 15/8/2021, trên địa bàn huyện có 279 ca nhiễm Covid-19 (LBĐ: 55, LHL: 46, ĐHP: 33, ATT: 25, SB: 20, MTA: 16, PK: 14, HĐ: 12, BPN: 11, BN: 07, TH: 07, TTB: 07, TT: 06, BP: 05, HT: 04, TB: 04, QL: 03, TBT: 03, XĐ: 01), trong đó đang điều trị 164 ca, theo dõi sau điều trị 109 ca, điều trị khỏi 01 ca, tử vong 05 ca. Tình hình F1 đến nay có 1.036 trường hợp (hết cách ly 779 trường hợp, còn lại 257 trường hợp).

Vận động người trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai đến nay được 11.926 trường hợp, đạt 70,37%; tỷ lệ sàng lọc trước sinh đến nay đạt 33,08% (chỉ tiêu 62%); tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đến nay đạt 49,4% (chỉ tiêu 88%).

Đến nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện 181.032/189.236 người, đạt 95,7% (tỉnh giao 98%).

3. Văn hóa thông tin - thể dục thể thao và công tác truyền thanh

Hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021) gắn với kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam; kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập ngành Lao động - Thương binh và xã hội; 76 năm Ngày thành lập ngành Tài chính; 76 năm Ngày thành lập ngành Văn hóa và Thông tin; 76 năm Ngày thành lập ngành Giao thông vận tải.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện thực hiện tuyên truyền, trong tháng đã biên tập 58 chương trình thời sự, sử dụng 324 tin và 180 bài, mô hình và nhiều chương trình khác.

4. Lao động - thương binh và xã hội

Lập danh sách đề nghị hỗ trợ 1.467 đối tượng lao động tự do (người bàn lẻ xổ số lưu động) về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho 25 lao động, nâng đến nay đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 856 lao động, đạt 42,8%. Đưa 12 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 34,2% (tỉnh giao chỉ tiêu 35 lao động). Đến nay đã xây dựng 11 ngôi nhà tình nghĩa, kinh phí 440 triệu đồng, đạt 110% so với chỉ tiêu giao (tỉnh giao xây dựng 10 ngôi); sửa chữa 10 ngôi nhà tình nghĩa, kinh phí 200 triệu đồng, đạt 334% so với chỉ tiêu giao (tỉnh giao sửa chữa 03 ngôi). Vận động quỹ bảo trợ trẻ em đến nay được 246.800.000, đạt 61,7% (tỉnh giao vận động 400 triệu đồng).

Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/72021). Tổ chức thăm hỏi, tặng quà và chi trợ cấp quà cho 6.348 đối tượng, tổng số tiền 2.382.100.000 đồng, trong đó:

- Quà của Chủ tịch nước 4.885 đối tượng, số tiền 1.484.700.000 đồng;

- Quà của địa phương 1.404 đối tượng, số tiền 857.900.000 đồng;

- Tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 59 hộ gia đình chính sách tiêu biểu, số tiền 39.500.000 đồng.

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Quốc phòng: Hướng dẫn, theo dõi, chuẩn bị diễn tập chiến đấu phòng thủ: Xã Bình Ninh, xã Đăng Hưng Phước, xã Tân Thuận Bình; diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn: Xã An Thạnh Thủy, xã Quơn Long; xây dựng ý định diễn tập Chỉ huy tham mưu một bên một cấp trên bản đồ có di chuyển Sở Chỉ huy ra khu căn cứ chiến đấu; triển khai các văn bản tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 cấp huyện, theo dõi các xã, thị trấn xét duyệt lần 1 về công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2022.

2. An ninh - trật tự

- Tội phạm về trật tự xã hội: Trong tháng xảy ra 04/10 vụ (trộm cắp tài sản 02 vụ (SB, PK), hủy hoại tài sản 01 vụ (BN), gây rối trật tự công cộng 01 vụ (LBĐ). Hậu quả: Thiệt hại tài sản trị giá khoảng 48,5 triệu đồng. Kết quả: Điều tra làm rõ 02 vụ, khởi tố 14 đối tượng.

- Tội phạm về ma túy: Xảy ra 02/02 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy (Hòa Định, Long Bình Điền). Tang vật thu giữ là 0,3748 gam ma túy tổng hợp. Nội vụ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 02 vụ, 02 đối tượng.

- Sử dụng trái phép chất ma túy: Phát hiện 02/05 đối tượng. Kết quả xử lý: Phạt tiền: 02 đối tượng với số tiền là 1.750.000 đồng).

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 01/02 vụ (LBĐ). Hậu quả làm chết 01/02 người, bị thương 01/01 người.

- Vi phạm hành chính: Xảy ra 01 vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu tại xã Trung Hòa. Tang vật thu giữ là 200 bao thuốc lá điếu nhập lậu (100 bao hiệu Jet, 50 bao hiệu Scott, 50 bao hiệu Hero), 01 xe mô tô biển số 63B9-231.99. Nội vụ Công an huyện lập hồ sơ vi phạm hành chính, đang đề xuất xử lý theo quy định.

- Tệ nạn xã hội: Phát hiện, xử lý 05/11 vụ đánh bài ăn thua bằng tiền (BPN, TBT, QL, LHL, LBĐ). Nội vụ đang lập hồ sơ xử lý 20 đối tượng về hành vi đánh bạc và vi phạm việc áo dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người theo Chỉ thị số 16/CT-TTg./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết