Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2021
04/10/2021

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH 9 THÁNG

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu

 - Tổng sản lượng lương thực có hạt 7.460 tấn, đạt 50% kế hoạch, giảm 44,24% so cùng kỳ.

- Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước thực hiện 5.113 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), đạt 76,5% kế hoạch, tăng 2% so cùng kỳ.

- Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện 288 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), đạt 62,2% kế hoạch, giảm 0,9% so cùng kỳ.

- Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương ước thực hiện 89,8 tỷ đồng, đạt 72,5% so dự toán tỉnh giao, giảm 3% so cùng kỳ.

- Tổng chi trong cân đối ngân sách huyện ước thực hiện 395,6 tỷ đồng, đạt 69,3% so dự toán.

- Vận động nhân dân tự nguyện đóng góp được 8,8 tỷ đồng, đạt 117,8% so dự kiến.

- Vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 1,52 tỷ đồng, đạt 126,7% chỉ tiêu.

- Xây dựng 11 ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, đạt 110% chỉ tiêu và sửa chữa 10 ngôi, đạt 344% chỉ tiêu tỉnh giao.

- Vận động 15.535 người sử dụng các biện pháp tránh thai, đạt 96,7% chỉ tiêu.

- Sàng lọc trước sinh đạt 33% (chỉ tiêu giao 62%), sàng lọc sơ sinh đạt 52,7% (chỉ tiêu giao 88%).

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (đến 31/8/2021) đạt 94,8% (tỉnh giao 98%).

- Giao quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao (đã giao 154 thanh niên).

 2. Kết quả thực hiện trên từng lĩnh vực cụ thể

 2.1. Sản xuất nông nghiệp

 a) Trồng trọt: Kết thúc sản xuất 02 vụ lúa Đông - Xuân và Hè - Thu, tổng diện tích 455 ha, năng suất ổn định, sản lượng thu hoạch 2.545 tấn, đạt 75,1% so kế hoạch cả năm.  

- Trồng màu: diện tích gieo trồng 7.958 ha, đạt 91,5% kế hoạch; trong đó có 958 ha bắp và 7.000 ha màu thực phẩm.

- Kinh tế vườn: toàn huyện có 16.378 ha; trong đó, 6.851 ha dừa, đạt 78% kế hoạch, tăng 3,7% so cùng kỳ, cho sản lượng trên 38.000 tấn; có 7.419 ha cây thanh long, diện tích cho trái 5.775 ha, sản lượng 172.220 tấn, đạt 79% kế hoạch.

b) Chăn nuôi: (số liệu điều tra 01/7/2021) đàn heo có 46.809 con, đạt 93,62% kế hoạch, giảm 10,23% so cùng kỳ; đàn bò có 51.794 con, đạt 100,9% kế hoạch, tăng 3,6% so cùng kỳ và đàn gia cầm có 7,9 triệu con, đạt 92,6% kế hoạch, giảm 2% so cùng kỳ.

- Nuôi thủy sản tiếp tục được duy trì, sản lượng thu hoạch 1.952 tấn, đạt 74,2% kế hoạch; trong đó khai thác nội địa 70 tấn, đạt 73,7% kế hoạch. Nuôi thủy sản khác, trên địa bàn huyện có 01 hộ nuôi cá sấu ở xã Trung Hòa, tổng đàn có 48 cá sấu mẹ.

2.2. Về phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới

- Thủy lợi: Triển khai thi công 17/28 công trình vốn thủy lợi phí và phòng chống hạn mặn (vốn đối ứng 60 - 40) trên địa bàn, tổng kinh phí 9,3 tỷ đồng, đã hoàn thành nghiệm thu 15 công trình, đang thi công dở dang 02 công trình, 11 công trình đã giao tuyến cho đơn vị thi công. Ngoài ra tỉnh đầu tư nạo vét trữ nước ngọt 3 công trình: kênh Hóc Lựu - tuyến nhánh Hóc Lựu, kênh Rạch Kiến, kênh Cộng Đồng - Rạch Đào, khối lượng đạt từ 65 - 85%.

- Về điện: Kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chí số 4 về điện ở các xã.

- Giao thông nông thôn: hoàn thành duy tu và nghiệm thu 09 công trình,  tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng; đang khảo sát lập hồ sơ duy tu ĐH.23, ĐH.26C.

* Xây dựng nông thôn mới: Huyện có kế hoạch lộ trình 02 xã Trung Hòa và Tân Thuận Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong tháng 10/2021; đến nay 2 xã còn 2 tiêu chí chưa đạt: 1 (quy hoạch), 2 (giao thông), xã đã tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao.

- Nước sinh hoạt: Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn huyện đạt 100%, trong đó tỷ lệ đạt theo quy chuẩn 02 của Bộ Y tế là 97,28%.  

2.3. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện 288 tỷ đồng, đạt 62,2% kế hoạch, giảm 0,9% so cùng kỳ; tình hình sản xuất gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thành lập mới 28 công ty với tổng vốn kinh doanh 121 tỷ đồng, nâng tổng số có 437 Công ty, doanh nghiệp đang hoạt động, tổng vốn kinh doanh trên 1.000 tỷ đồng.

2.4. Kinh tế tập thể: Thành lập mới 01 Hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, với 12 thành viên, vốn điều lệ 01 tỷ đồng. Nâng tổng số đến nay  có 25 Hợp tác xã và 01 chi nhánh Hợp tác xã, 3.523 thành viên, tổng vốn điều lệ 88,9 tỷ đồng.

Hiện có 85 Tổ hợp tác đang hoạt động, có 120.600 thành viên. Tổng số cán bộ quản lý Tổ hợp tác 127 người.  

2.5. Xây dựng cơ bản: Tổng số công trình xây dựng cơ bản có quyết định giao vốn 42 công trình, gồm: Thanh toán khối lượng hoàn thành 08 công trình, thi công chuyển tiếp 10 công trình và thi công mới 24 công trình (có 2 công trình tỉnh chưa giao vốn); tổng vốn giao 109,7 tỷ đồng; ước giá trị khối lượng thực hiện đến tháng 9 được 72,3 tỷ đồng, giải ngân 90,7 tỷ đồng, đạt 82,7% so kế hoạch.

      2.6. Tài nguyên và môi trường: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu 25 hồ sơ, diện tích 1,6 ha, nâng đến nay cấp đất lần đầu toàn huyện đạt 99,97%; công tác tuyên truyền, vận động và thanh tra, kiểm tra môi trường được thực hiện thường xuyên, tổ chức kiểm tra 02 cơ sở sản xuất, kinh doanh. Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đã có 30/75 cơ sở nộp, số tiền 75,5 triệu đồng, đạt 40%.

2.7. Tài chính - tín dụng

- Thu ngân sách từ kinh tế địa phương ước thực hiện 89,8 tỷ đồng, đạt 72,5% so dự toán tỉnh giao, giảm 3% so cùng kỳ.  

- Tổng chi trong cân đối ngân sách huyện ước thực hiện 395,6 tỷ đồng, đạt 69,3%; trong đó, chi đầu tư phát triển 33,5 tỷ đồng, đạt 73,8% dự toán.

- Doanh số cho vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện 48,7 tỷ đồng, với 1.496 hộ vay,  nâng tổng dư nợ đạt 303,8 tỷ đồng.

2.8. Về văn hóa - xã hội

a) Giáo dục và đào tạo: Các trường tổ chức tổng kết năm học 2020 - 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 - 2022. Kết quả xét tốt nghiệp trung học cơ sở có 2.547 học sinh, đạt tỷ lệ 99,96% giữ vững so năm học trước.  

Thực hiện “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2021 - 2022: do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên toàn ngành (trừ bậc học mầm non) đồng loạt tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới vào ngày 05 tháng 9  năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Hiện nay các trường đang tổ chức dạy học trực tuyến.

Toàn huyện có 29/54 trường đạt chuẩn quốc gia (06 trường mầm non, 14 trường tiểu học, 06 trường THCS, 03 trường THPT), đạt tỷ lệ 53,7%.

b) Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình: Số lượt bệnh nhân đến khám tại Trung tâm Y tế huyện giảm 14,2%; bệnh điều trị nội trú giảm 25,5%; tại các Trạm Y tế xã, thi trấn số lượt khám bệnh giảm 8,8%. Công suất sử dụng giường bệnh tại Trung tâm Y tế huyện đạt 49%, giảm 34,5% so cùng kỳ.

- Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện các kế hoạch, biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên người được tập trung thực hiện; hầu hết các bệnh đều ít xảy ra và giảm so cùng kỳ, chỉ có bệnh tay chân miệng xảy ra 80 ca, tăng 5,33 lần so cùng kỳ.

- Trong 9 tháng phát hiện 28 trường hợp nhiễm HIV, nâng đến nay có 391 ca nhiễm HIV ở 19 xã - thị trấn; trong đó có 166 ca chuyển AIDS, đã tử vong 115 ca, hiện còn quản lý tại địa phương 271 ca, trại giam 02 ca, mất theo dõi 03 ca.

- Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm đã tổ chức kiểm tra 16 cơ sở dịch vụ ăn uống, 03 cơ sở thức ăn đường phố, qua kiểm tra không phát hiện vi phạm.

- Vận động 15.535 người sử dụng các biện pháp tránh thai, đạt 96,67%; sàng lọc trước sinh đạt 33,1%, sàng lọc sơ sinh đạt 52,7%.

- Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung thực hiện, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban; thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm Chỉ huy trưởng (cấp xã đều có thành lập Ban chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy như của cấp huyện); đã ban hành rất nhiều văn bản (kế hoạch, công văn, thông báo kết luận... ) để chỉ đạo, điều hành thực hiện phòng, chống dịch. Đến ngày 20/9/2021 trên địa bàn huyện có 667 ca F0; trong đó, đang điều trị 225 ca, xuất viện 428 ca, tử vong 14 ca; cách ly F1 hiện có 245 trường hợp (cách ly tập trung 122 trường hợp, cách ly tại nhà 123 trường hợp); theo dõi sức khỏe tại nhà 1.299 trường hợp.

c) Hoạt động văn hóa và thông tin, thể dục - thể thao, truyền thanh - truyền hình:

 Tổ chức tuyên truyền các hoạt động văn hóa nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, và các sự kiện chính trị địa phương. Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung cao, đã tăng thời lượng phát sóng 3 lần/ngày. Đài Truyền thanh xã tiếp âm Đài huyện, ngoài ra còn tổ chức tuyên truyền bằng hệ thống loa di động; riêng 02 xã Phú Kiết và Lương Hòa Lạc có phát thanh qua hệ thống FM của Đài xã.

Hiện nay tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt 39,06%, số gia đình tham gia luyện tập đạt 28,6%.

d) Lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội

- Vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa 1,5 tỷ đồng, đạt 126,7%; xây dựng 11 nhà tình nghĩa, kinh phí 440 triệu đồng, đạt 110% và sửa chữa 10 ngôi, kinh phí 200 triệu đồng, đạt 344% kế hoạch.  

- Tư vấn, giới thiệu việc làm 1.425 lao động, đạt 71,3%; đưa 12 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 34,3%; dự kiến đến 30/9 mở 5 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn có 150 lao động, đạt 33,3%.

- Vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em được 246,8 triệu đồng, đạt 61,7% so chỉ tiêu; lập danh sách đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí cho 111 trẻ em đang bị cách ly tập trung (trong đó F0 là 21 và F1 là 90 trẻ); tổ chức trao tặng 10 xe đạp và 50 xuất quà cho các em học sinh nghèo, vượt khó trong học tập, trị giá 25 triệu đồng. Kịp thời mua Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đến nay được 16.715 thẻ (đã trừ số trẻ em hết tuổi).

- Thực hiện các chính sách an sinh xã hội hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến nay như sau:

+ Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương: đã đề nghị 113 lao động, số tiền 452,4 triệu đồng, đến nay tỉnh chưa phê duyệt.

+ Hỗ trợ người lao động ngừng việc: đang tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

+ Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tư do) và một số đối tượng đặc thù khác:

. Người bán lẻ xổ số lưu động: người trên 15 tuổi đã đề nghị 1.523, số tiền 2,28 tỷ đồng, trong đó: đã chi tiền hỗ trợ cho 1.467 người, số tiền 2,2 tỷ đồng; còn 56 người, số tiền 84 triệu đồng (tỉnh chưa phê duyệt). Người dưới 15 tuổi đã đề nghị 16 người, số tiền 24 triệu đồng (nguồn do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang hỗ trợ, tỉnh chưa phê duyệt).

. Các đối tượng lao động tự do khác: đã đề nghị 4.507 người, số tiền 6,76 tỷ đồng, trong đó: Đã chi tiền hỗ trợ cho 3.266 người, số tiền 4,9 tỷ đồng; còn 1.241 người, số tiền 1,86 tỷ đồng (tỉnh chưa phê duyệt).

- Toàn huyện hiện có 179.419 người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (đến 31/8/2021) đạt 94,8% (chỉ tiêu giao 98%).

2.9. Quốc phòng - an ninh

a) Quốc phòng: Hoàn thành công tác tuyển quân năm 2021, đã giao 154 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ được 1.092 đồng chí, đạt 89% chi tiêu. Tổ chức kiểm tra bắn đạn thật quân số 593 đồng chí; tập trung hướng dẫn các xã trong diễn tập và hoàn thành các văn bản phục vụ công tác diễn tập chỉ huy 01 bên 01 cấp trên bản đồ theo kế hoạch.

b) An ninh - trật tự:

- Tội phạm về trật tự xã hội: Xảy ra 58 vụ (tăng 01 vụ); chết 01 người, bị thương 06 người, tài sản thiệt hại trên 02 tỷ đồng. Điều tra làm rõ 34 vụ (đạt 58,6%), khởi tố 28 vụ (48 đối tượng), chuyển tỉnh 02 vụ, tạm đình chỉ điều tra 08 vụ, đang điều tra truy xét 20 vụ.  

- Tội phạm ma túy: Xảy ra 11 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy (giảm 11 vụ), khởi tố 12 đối tượng. Vi phạm hành chính trên lĩnh vực ma túy: Phát hiện, xử lý 154 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.  

- Vi phạm pháp luật về môi trường: Xảy ra 01 vụ giết mổ động vật trái phép lập hồ sơ xử lý hành chính 01 đối tượng.

- Tệ nạn xã hội: phát hiện, xử lý 33 vụ cờ bạc, xử lý hành chính 178 đối tượng.

- Tai nạn và va chạm giao thông: xảy ra 16 vụ (giảm 7 vụ), chết 14 người (giảm 10 người), bị thương 08 người (tăng 4 người).

- Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả, giữ vững 48/48 cơ quan, 19/19 xã, thị trấn, 131/131 ấp, khu phố đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”./.

 

 

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết