Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Thông tin báo cáo thống kê tháng 10 năm 2021
01/11/2021

I. VỀ KINH TẾ

1. Sản xuất nông nghiệp         

1.1. Cây lúa:

* Vụ Hè Thu: Diện tích gieo trồng 222,25 ha, so với cùng kỳ giảm 10,73%, giảm 26,7 ha, so với kế hoạch đạt 170,96%. Lúa đã thu hoạch xong, năng suất bình quân 53,35 tạ/ha, sản lượng thu hoạch 1.185,70 tấn, giảm 10,29% so với cùng kỳ, giảm 135,97 tấn, đạt 171,84% kế hoạch.

Cơ cấu giống lúa:

- Giống lúa đặc sản, chất lượng cao như: Nàng hoa 9, OM 4900, OM 5451, OM VD 20, Đài thơm 8... chiếm tỉ lệ 94,07%.

- Giống lúa thường như IR 50404, C10: chiếm tỉ lệ 2,37%

- Các giống lúa khác: chiếm 3,56%.

Diện tích chuyển đổi cây trồng trên đất lúa vụ Hè Thu 2021: chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp 05 ha (xây dựng, cơ sở hạ tầng, thủy lợi,..), cây lâu năm là 21,70 ha (cam, bưởi, xoài, thanh long, mít…).

* Vụ Thu Đông: Diện tích gieo trồng (tự phát trong nhân dân) 180,78 ha (Hòa Tịnh 1,2 ha; Bình Nhứt 95,0 ha; Đăng Hưng Phước 4,0 ha; Song Bình 6,1 ha; Bình Phan 6,76 ha; Long Bình Điền 2,7 ha; An Thạnh Thủy 40,25 ha; Bình Ninh 24,77 ha), lúa phát triển tốt, sâu bệnh ít phát sinh.

1.2. Cây màu:

- Màu lương thực năm 2021, trong tháng gieo trồng được 138,10 ha, tăng 80,52% so với cùng kỳ, tương đương tăng 61,6 ha. Diện tích thu hoạch đến cuối tháng 95,35 ha, năng suất bình quân 37,00 tạ/ha, sản lượng 352,79 tấn, tăng 168,59% so với cùng kỳ. Diện tích cây bắp tăng nên sản lượng so cùng kỳ tăng; do vụ Đông Xuân 2020 - 2021 chịu ảnh hưởng của hạn mặn nên người dân ở các xã hệ Bảo Định và một số xã hệ ngọt hóa Gò Công (Bình Phan, Bình Phục Nhứt, Bình Ninh, An Thạnh Thủy…) bị thiếu nước canh tác nên diện tích gieo trồng cây bắp giảm, vụ Đông Xuân 2021 - 2022 thời tiết thuận lợi hơn nên diện tích gieo trồng cây bắp tăng.

- Màu thực phẩm năm 2021 gieo trồng trong tháng được 656,59 ha. Tổng diện tích gieo trồng giảm 25,47% so với cùng kỳ, tương đương giảm 224,34 ha. Tổng diện tích thu hoạch đến cuối tháng khoảng 275,77 ha, năng suất bình quân 216,46 tạ/ha, sản lượng 5.969,32 tấn. Diện tích cây màu giảm do người dân chuyển cây màu qua trồng cây lâu năm như cây thanh long, cây bưởi, cây dừa... và giảm trên diện tích trồng xen trong vườn thanh long, dừa... mới trồng; trong đó: cây gia vị ớt 129,40 ha, giảm 73,19% so với cùng kỳ, tương đương giảm 353,28 ha, do thời điểm này cùng kỳ vụ Đông Xuân 2020 - 2021 giá ớt tăng rất cao, có thời điểm gần 100.000 đồng/kg nên người dân ở các xã Bình Phục Nhứt, An Thạnh Thủy, Bình Ninh,... có diện tích gieo trồng tăng, còn thời điểm hiện tại giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến vận chuyển hàng hóa từ Chợ Gạo đến chợ đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh (vốn là thị trường tiêu thụ ớt thương phẩm lớn nhất) gặp nhiều khó khăn, nên người dân ở các xã trên chủ động giảm diện tích gieo trồng ớt.

1.3. Cây lâu năm và cây ăn quả:

- Cây dừa: diện tích 6.866,81 ha, đạt 101,44% kế hoạch, tăng 1,44% so cùng kỳ, tương đương tăng 97,65 ha; trong đó: diện tích cho trái 6.018,71 ha, tăng 2,87% so cùng kỳ, tương ứng tăng 168,2 ha. Sản lượng thu hoạch trong tháng được 4.770.000 trái, nâng lũy kế đạt được 42.793.440 trái, tương đương 42.793,44 tấn, đạt 87,78% so với kế hoạch, tăng 0,22% so cùng kỳ, tương đương tăng 93,44 tấn. Nguyên nhân diện tích gieo trồng dừa tăng do: do các vườn thanh long từ 7 năm tuổi trở lên, năng suất cho trái bắt đầu giảm nên người dân chuyển sang trồng dừa; thanh long của Chợ Gạo chủ yếu xuất qua Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, do dịch bệnh Covid-19 kéo dài hai năm từ đầu năm 2020 đến nay, để khống chế dịch bệnh, các cửa khẩu bên phía Trung Quốc hạn chế mở cửa làm cho thanh long thương phẩm của nước ta không xuất đi được, chỉ tiêu thụ nội địa nên giá rẻ, trong khi chi phi nhân công, vật tư nông nghiệp cho thanh long là rất lớn, do đó nông dân chuyển sang trồng dừa. Giá dừa quả tươi 4.000 - 6.000 đồng/trái, tương đương so với tháng trước.

- Cây ăn quả: diện tích gieo trồng 9.551,15 ha, đạt 98,97% kế hoạch, giảm 0,09% so cùng kỳ, tương đương giảm 8,85 ha) trong đó: diện tích cây thanh long hiện có 7.441,02 ha, diện tích thanh long cho sản phẩm 5.798,47 ha. Hiện nay, tổng diện tích cây ăn quả cho sản phẩm 7.483,61 ha, tăng 1,61% so cùng kỳ, tương đương tăng 118,63 ha. Sản lượng thu hoạch trong tháng được 11.200,00 tấn, nâng lũy kế đạt được 183.420,00 tấn, đạt 84,14% kế hoạch, tăng 3,38% so cùng kỳ, tương đương tăng 5.995,89 tấn. Sản lượng cây ăn quả tăng do một số cây cây quả trọng điểm (thanh long, bưởi, xoài,…) đang ở vụ mùa.

* Việc chuyển đổi diện tích lúa sang trồng cây lâu năm: Chủ trương chuyển đổi sản xuất từ đất trồng trọt kém hiệu quả sang hình thành vùng trồng thanh long chuyên canh tại huyện Chợ Gạo được nông dân địa phương hưởng ứng nhờ hiệu quả kinh tế thiết thực mang lại gấp nhiều lần so với trồng lúa. Hiện nay, diện tích thanh long chuyên canh của Chợ Gạo đã phát triển trên 7.400 ha, từ đó đưa Chợ Gạo từ chỗ thuần nông với cây lúa, cây nếp trở thành một trong những địa phương chuyển đổi cây trồng, hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả đặc sản hướng đến xuất khẩu mạnh của huyện Chợ Gạo. 

1.4. Chăn nuôi:

Số liệu chăn nuôi thời điểm 01/7/2021: (chăn nuôi 01/10 đang tổ chức điều tra tại địa bàn).

- Đàn trâu: tổng đàn hiện có 18 con, tăng 350% so cùng kỳ, tương đương tăng 14 con, nuôi nhỏ lẻ chủ yếu lấy thịt.

- Đàn bò: tổng đàn 51.795 con, đạt 100,96 kế hoạch, tăng 4,64% so cùng kỳ, tương đương tăng 2.295 con. Đàn bò tăng do giá bò đang ở mức cao nên người dân đầu tư nuôi bò.

- Đàn gia cầm: tổng đàn có 7.965.930 con, đạt 92,63% kế hoạch, giảm 2,08% so cùng kỳ, tương đương giảm 169.380 con. Giảm do tình hình dịch Covid và đang thời gian giãn cách xã hội, người chăn nuôi không xuất bán và không tái đàn được.

- Đàn heo: tổng đàn có 46.809 con (không kể heo sữa), đạt 93,62% kế hoạch, giảm 10,23% so cùng kỳ, tương đương giảm 5.336 con. Giảm so cùng kỳ do ảnh hưởng dịch tả Châu Phi và bệnh lở mồm long móng người chăn nuôi chưa dám tăng đàn.

1.5. Thủy sản:

* Nuôi trồng thủy sản:

Diện tích thực tế có nuôi thủy sản 73,45 ha; gồm: diện tích nuôi cá 72,94ha, diện tích nuôi thủy sản khác 0,31 ha, diện tích sản xuất giống thủy sản 0,20 ha. Tổng diện tích đạt 96,64% kế hoạch, giảm 3,80% so cùng kỳ. Diện tích thủy sản giảm so cùng kỳ do trước đây nhiều hộ nuôi kinh doanh nay đã nghỉ gần hết, chỉ còn nuôi lẻ tẻ thả trên ao để tiêu dùng cho gia đình. Mặt khác giảm nuôi trên rãnh nước trong vườn trồng cây lâu năm do xịt thuốc cá chết và lấp rãnh,…

* Sản lượng thu hoạch từ nuôi:

- Sản lượng thu hoạch thủy sản nuôi trồng trong tháng được 219 tấn; nâng lũy kế được 2.109 tấn, trong đó: sản lượng cá nuôi lồng bè 60 tấn, nâng lũy kế 640 tấn, sản lượng nuôi trồng đạt 82,80% kế hoạch, tăng 0,86% so cùng kỳ, tương đương tăng 06 tấn. Phần nuôi thủy sản khác: Chợ Gạo có một hộ nuôi cá sấu ở xã Trung Hòa, có 48 con cá sấu mẹ, bán 11 con cá sấu mẹ, trọng lượng 1,10 tấn, với giá trị 2.750 triệu đồng. Cá sấu giống trong tháng bán 1.100 con, nâng lũy kế bán được 10.940 con cá sấu giống trọng lượng bình quân 01kg/con giá bán 2,5 triệu/con cho giá trị 27.350 triệu đồng.

- Sản lượng khai thác thủy sản nội địa trong tháng được 06 tấn, cộng dồn được 76 tấn, đạt 80% kế hoạch, giảm 2,56% tương đương giảm 02 tấn so cùng kỳ. Giảm do hộ khai thác chuyển nghề khác và đang giãn cách xã hội nên không đi khai thác được.

Như vậy: Tổng sản lượng thủy sản từ nuôi trồng và khai thác trong tháng 225 tấn, nâng lũy kế được 2.185 tấn, đạt 83,02% kế hoạch, tăng 0,18% so cùng kỳ, tương đương tăng 04 tấn.

1.6. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP):

- Sản phẩm được công nhận: Đến nay huyện đã được công nhận 15 sản phẩm OCOP trong đó: 01 sản phẩm Trà Phụng Tiên của Hợp tác xã sản xuất thương mại nông nghiệp Bình Phan đạt 03 sao (2020) và 14 sản phẩm Ca Cao của Công ty trách nhiệm hữu hạn Ca Cao Xuân Ron đạt 04 sao (2021). Hiện nay tỉnh đã cấp tem OCOP cho 15 sản phẩm cho công ty và hợp tác xã sử dụng.

- Định hướng phát triển OCOP: Có 06 cơ sở đã đăng ký sản phẩm OCOP (01 cơ sở mắm tôm, 01 cơ sở sản xuất bánh trung thu Tân Thành Huy, 01 cơ sở sản xuất rượu Hiệp Thông xã Long Bình Điền; 01 cơ sở thịt gà ác ở xã Lương Hòa Lạc; 01 cơ sở sản xuất trứng và thịt gà tre Công ty TNHH thương mại sản xuất Hai Hiếu xã Phú Kiết; 01 cơ sở trái Thanh long HTX Nông nghiệp Hưng Thịnh phát xã Quơn Long). Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hỗ trợ xã, cơ sở để lập hồ sơ OCOP.

2. Xây dựng nông thôn mới:

Tiến độ triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021 đến nay như sau:

2.1 Xã Trung Hòa:

- Các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định 3161/QĐ-UBND ngày 26/10/2018: 18 tiêu chí

+ Xã đã gửi hồ sơ huyện thẩm tra 18/18 tiêu chí gồm: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, an ninh trật tự, hành chính công.

+ Huyện đang thẩm tra 05 tiêu chí gồm: Quy hoạch, giao thông, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, môi trường.

+ Huyện đã trình tỉnh thẩm định 13 tiêu chí và 01 chỉ tiêu: Thủy lợi, điện, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa, môi trường, hành chính công, trường học, giáo dục và 01 chỉ tiêu là 13.4 (tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo).

+ Tỉnh đã có văn bản công nhận 11 tiêu chí và 01 chỉ tiêu: Thủy lợi, điện, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa, hành chính công, an ninh trật tự và 01 chỉ tiêu là 13.4 (tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo).

+ Tỉnh chưa có văn bản công nhận 01 tiêu chí: Môi trường.

- Các tiêu chí xã nông thôn mới theo Quyết định 1633/QĐ-UBND ngày 19/5/2017: 02 tiêu chí và 07 chỉ tiêu

+ Xã đã gửi hồ sơ huyện thẩm tra 02 tiêu chí và 07 chỉ tiêu:

. Tiêu chí 7: cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

. Tiêu chí 18: Hệ thống Chính trị và tiếp cận pháp luật (tất cả các chỉ tiêu).

. Chỉ tiêu 3.2: Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ (thuộc tiêu chí Thủy lợi).

. Chỉ tiêu 15.3: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo độ tuổi) thuộc tiêu chí Y tế.

. Chỉ tiêu 17.1 Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định (thuộc tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm).

. Chỉ tiêu 17.4: Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch (thuộc tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm), (lĩnh vực văn hóa - y tế - xây dựng).

. Chỉ tiêu 17.6 Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch (thuộc tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm).

. Chỉ tiêu 17.8 Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm (thuộc tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm, lĩnh vực y tế - nông nghiệp - công thương).

. Chỉ tiêu 19.1 Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng (thuộc tiêu chí Quốc phòng và an ninh).

+ Huyện đang thẩm tra 01 chỉ tiêu 17.4: Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch (thuộc tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm), (lĩnh vực xây dựng).

+ Huyện đã trình tỉnh thẩm định 02 tiêu chí và 07 chỉ tiêu: Tiêu chí 7 (cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), tiêu chí 18 (hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật), chỉ tiêu 3.2 (phòng chống thiên tai), 15.3 (y tế), 17.1 (nước sạch), 17.4 (văn hóa - y tế), 17.6 (tỷ lệ hộ đảm bảo 3 sạch), 17.8 (y tế - nông nghiệp - công thương), 19.1 (quân sự).

+ Tỉnh đã có văn bản công nhận 02 tiêu chí và 06 chỉ tiêu: Tiêu chí 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), tiêu chí 18 (hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật), chỉ tiêu 3.2 (phòng chống thiên tai), 15.3 (y tế), 17.1 (nước sạch), 17.4 (văn hóa - y tế), 17.8 (y tế - nông nghiệp - công thương), 19.1 (quân sự).

+ Tỉnh chưa có văn bản công nhận 01 chỉ tiêu: 17.6 (tỷ lệ hộ đảm bảo 3 sạch).

Tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt:

- Tiêu chí 1 (Quy hoạch): UBND huyện đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đã lấy ý kiến Hội đồng nhân dân xã xong, đang thực hiện các bước tiếp theo lấy ý kiến cơ quan.

- Tiêu chí 2 (Giao thông):

+ Đường Bùi Văn Khánh: Đã đổ bê tông cọc cầu xong, đã đổ đá nền đường chuẩn bị láng nhựa đường.

+ Mở rộng, Nâng cấp các công trình giao thông nông thôn xã Trung Hòa (Đường Đội 3 Phú Hòa; Đường Đội 1-5 Trung Hòa; Đường Rạch Cai Thiệm; Đường Đội 4 Trung Chánh): Đường Đội 3 Phú Hòa đang thi công cống, cầu; Đường Đội 4 Trung Chánh: đang gia cố cừ tràm; Đường Đội 1-5 Trung Hòa: đang thi công cầu và đang đổ đá nền đường; đường cai thiệm: đổ đá xong, đang đắp đất lề (Nhà thầu tạm ngưng thi công để phòng chống dịch Covid-19).

- Tiêu chí 7 (Thông tin và truyền thông) chưa đạt chỉ tiêu 7.2 (Xã có đài truyền thanh không dây và hệ thống loa đến các ấp, đảm bảo 100% số ấp trên địa bàn xã có hệ thống cụm loa thu được tín hiệu của đài truyền thanh xã và phủ được tối thiểu 80% số hộ gia đình trong ấp). Ủy ban nhân dân xã đang thực hiện các thủ tục lắp đặt hệ thống loa không dây trên địa bàn các ấp.

2.2. Xã Tân Thuận Bình:

- Các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định 3161/QĐ-UBND ngày 26/10/2018: 18 tiêu chí

+ Xã đã gửi hồ sơ huyện thẩm tra 17/18 tiêu chí: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, an ninh trật tự, hành chính công.

+ Chưa gửi hồ sơ trình huyện thẩm tra 01 tiêu chí gồm: Môi trường.

+ Huyện đang thẩm tra 04 tiêu chí: Quy hoạch, giao thông, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư.

+ Huyện đã trình tỉnh thẩm định 12 tiêu chí và 01 chỉ tiêu: Thủy lợi, điện, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa, giáo dục, trường học, hành chính công và 01 chỉ tiêu 13.4 (tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo).

+ Tỉnh đã có văn bản công nhận 11 tiêu chí và 01 chỉ tiêu: Thủy lợi, điện, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa, hành chính công, an ninh trật tự và 01 chỉ tiêu 13.4 (tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo).

- Các tiêu chí xã nông thôn mới theo Quyết định 1633/QĐ-UBND ngày 19/5/2017: 02 tiêu chí và 07 chỉ tiêu:

+ Xã đã gửi hồ sơ huyện thẩm tra 02 tiêu chí và 06 chỉ tiêu gồm:

. Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

. Tiêu chí 18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (tất cả các chỉ tiêu).

. Chỉ tiêu 3.2: Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ (thuộc tiêu chí Thủy lợi).

. Chỉ tiêu 17.1: Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định (thuộc tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm).

. Chỉ tiêu 17.4: Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch (thuộc tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm), (lĩnh vực văn hóa - y tế - xây dựng).

. Chỉ tiêu 15.3: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo độ tuổi) thuộc tiêu chí y tế.

. Chỉ tiêu 17.8: Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm (thuộc tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm), (lĩnh vực y tế - nông nghiệp - công thương).

. Chỉ tiêu 19.1: Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng (thuộc tiêu chí Quốc phòng và an ninh).

+ Xã chưa gửi hồ sơ huyện 01 chỉ tiêu 17.6: Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch (thuộc tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm).

+ Huyện đang thẩm tra 02 chỉ tiêu, gồm:

. Chỉ tiêu 17.4: Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch (thuộc tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm), (lĩnh vực xây dựng).

. Chỉ tiêu 17.8: Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm (thuộc tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm), (lĩnh vực công thương).

+ Huyện đã trình tỉnh thẩm định 02 tiêu chí và 06 chỉ tiêu: Tiêu chí 7 (cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), tiêu chí 18 (hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật), chỉ tiêu 3.2 (Phòng chống thiên tai), 15.3 (y tế), 17.1 (nước sạch), 17.4 (văn hóa - y tế), 17.8 (y tế - nông nghiệp), 19.1 (quân sự).

+ Tỉnh đã có văn bản công nhận 02 tiêu chí và 05 chỉ tiêu: tiêu chí 7 (cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), tiêu chí 18 (hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật), chỉ tiêu 3.2 (Phòng chống thiên tai), 15.3 (y tế), 17.1 (nước sạch), 17.4 (văn hóa - y tế), 17.8 (y tế - nông nghiệp).

+ Tỉnh chưa có văn bản công nhận 01 chỉ tiêu: 19.1 (quân sự).

Tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt:

- Quy hoạch: UBND huyện đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đã lấy ý kiến Hội đồng nhân dân xã xong, đang thực hiện các bước tiếp theo lấy ý kiến cơ quan.

- Giao thông:

+ Mở rộng, nâng cấp các công trình giao thông nông thôn xã Tân Thuận Bình (Đường Nghĩa Trang; Đường Kênh Bưng; Đường Cây Trôm): Đã đổ đá nền đường xong chuẩn bị láng nhựa đường (Nhà thầu tạm ngưng thi công để phòng chống dịch Covid-19).

+ Chỉ tiêu 2.1: Đường xã đảm bảo có hệ thống chiếu sáng công cộng: hiện nay xã đang tập trung vận động nhân dân thực hiện ánh sáng đèn đường đạt 65%/100%.

  • Thông tin và truyền thông: Chỉ tiêu 7.2 (Xã có Đài Truyền thanh không dây và hệ thống loa đến các ấp, đảm bảo 100% số ấp trên địa bàn xã có hệ thống cụm loa thu được tín hiệu của Đài Truyền thanh xã và phủ được tối thiểu 80% số hộ gia đình trong ấp). Ủy ban nhân dân xã đang thực hiện các thủ tục lắp đặt hệ thống loa không dây trên địa bàn các ấp.

3. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại

Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng 24 tỷ đồng, nâng đến nay 314 tỷ đồng (giá so sánh 2010), đạt 67,82% kế hoạch. Tình hình sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số ngành phải ngừng hoạt động để phòng chống dịch.

Khu công nghiệp Chợ Gạo: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện đang phối hợp với các ngành tỉnh thực hiện các thủ tục để chuyển quy hoạch công nghiệp Chợ Gạo sang khu vực ven sông Tiền thuộc các xã Bình Ninh, Hòa Định, Xuân Đông.

Toàn huyện có 21 chợ, trong đó có 01 chợ hạng I, 02 chợ hạng II và 18 chợ Hạng III. Hiện có 08 chợ phải tạm ngưng hoạt động do có ca nhiễm, nghi nhiễm vi rút SARS-CoV-2, gồm: chợ Tịnh Hà, Bình Ninh, Bình Phục Nhứt, Bến Tranh, Phú Kiết, Chợ Trung tâm huyện, Quơn Long, Bình Phan; có 03 chợ đã mở lại hoạt động phục vụ nhu cầu mua bán của người dân (Chợ Ông Văn - xã Đăng Hưng Phước, chợ khu III- thị trấn, Song Bình hoạt động trở lại); đến nay có 13 chợ đang hoạt động; có 08 cửa hàng Bách hóa xanh hoạt động. Hàng hóa tại các chợ, cửa hàng Bách hóa xanh trên địa bàn phong phú, cung ứng đủ, không có hiện tượng khan hiếm, tăng giá.

Các ngành chức năng huyện và Đội Quản lý thị trường số 4 thực hiện kế hoạch kiểm tra thị trường quý IV năm 2021 và trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

4. Thu, chi ngân sách

- Thu từ kinh tế địa phương trong tháng được 3,523 tỷ đồng, nâng đến nay 88,19 tỷ đồng, đạt 71,12% so dự toán. Tổng chi trong cân đối ngân sách cấp huyện trong tháng 78,208 tỷ đồng, nâng đến nay 477,322 tỷ đồng, đạt 83,63% kế hoạch.

- Vận động nhân dân tự nguyện đóng góp vốn xây dựng công trình phúc lợi được 8,914 tỷ đồng, đạt 119,66%; Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 1,6 tỷ đồng, đạt 114,34%.

5. Xây dựng cơ bản

Tổng số vốn giao năm 2021 là 134,266  tỷ đồng. Gồm 54 công trình, trong đó: Thanh  toán khối lượng hoàn thành 08 công trình; chuyển tiếp 10 công trình, thi công mới 36 công trình (có 02 công trình UBND tỉnh chưa giao vốn). Giá trị thực hiện đến nay là 62,820 tỷ đồng, giải ngân là 76,274 tỷ đồng, đạt 56,81% kế hoạch vốn giao.

* Vốn ngân sách tỉnh: 23 công trình, cụ thể như sau:

- Công trình thanh toán khối lượng hoàn thành: 08 công trình.

- Công trình chuyển tiếp: 08 công trình.

+ Đã thi công xong: 04 công trình.

+ Đang thi công: 02 công trình.

+ Đã duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công (chờ giao mặt bằng cho đơn vị thi công): 01 công trình.

+ Đã mở thầu, Tư vấn đang phân tích hồ sơ dự thầu: 01 công trình.

- Thi công mới: 07 công trình:

+ Đã mở thầu, tư vấn đang phân tích hồ sơ dự thầu: 01 công trình.

+ Đang lập thủ tục trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 01 công trình.

+ Đã duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật: 02 công trình.

+ Đã duyệt dự án: 01 công trình

+ Đang trình thẩm định dự án tại Sở Xây dựng: 01 công trình.

+ Đang trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: 01 công trình.

* Vốn ngân sách huyện: 31 công trình:

- Công trình chuyển tiếp: 02 công trình đã thi công xong.

- Công trình khởi công mới: 29 công trình:

+ Đã thi công xong 02 công trình.

+ Đang thi công: 10 công trình.

+ Đã duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công (Chờ ngày giao mặt bằng cho đơn vi thi công): 02 công trình.

+ Đang trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: 02 công trình.

+ Đang trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công: 10 công trình

+ Đã duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật: 01 công trình.

+ Đang trình duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật: 01 công trình

+ Đang lập hồ sơ thiết kế, dự toán: 01 công trình.

* Công tác giải tỏa đền bù:

- Dự án đầu tư công trình Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2): Đã hoàn chỉnnh Tiểu dự án thực hiện công tác bồi thường giải toả theo ý kiến góp ý của các sở ban ngành tỉnh, đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đã kiểm kê cây trái, hoa màu, vật kiến trúc xong 622 hộ (trong đó: xã Bình Phục Nhứt: 299 hộ; xã Bình Phan: 255 hộ; thị trấn Chợ Gạo: 68 hộ ). Hiện còn một số hộ dân ở xa do tình hình dịch Covid-19 không về kiểm kê được. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt mảnh trích đo. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định đơn giá cây trái, hoa màu, nhà ở và vật kiến trúc và đã trình Sở Tài chính thẩm định đơn giá đất bồi thường.

- Đường huyện 26, xã Quơn Long - Tân Thuận Bình: Tổng hồ sơ toàn tuyến 371 hồ sơ (Quơn Long: 181 hồ sơ và Tân Thuận Bình: 190 hồ sơ). Đến nay đã được UBND huyện phê duyệt kinh phí 04 đợt với số tiền là 16,217 tỷ đồng. Hiện nay còn tồn đọng 04 hồ sơ (trong đó 01 hồ sơ chưa đồng ý hiến 50% diện tích đất thu hồi; 01 hồ sơ yêu cầu điều chỉnh phạm vi thu hồi đất; 01 hồ sơ mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không cung cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phô tô để làm cơ sở thông báo mất giấy; 01 hồ sơ tranh chấp ranh đất với đất chợ Tân Thuận Bình).

- Đường huyện 23 - huyện Chợ Gạo: Tổng hồ sơ bồi thường là 279 hồ sơ (02 đợt) với số  tiền bồi thường là 4,295 tỷ đồng. Đã chi 267 hồ sơ với số tiền 4,045 tỷ đồng. Còn lại 11 hộ dân với 12 hồ sơ với số tiền 250 triệu đồng (trong đó 03 hộ thống nhất cho thi công nhưng không đồng ý nhận tiền và chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Quý, Lâm, Nhựt); 01 hộ xã đang tiếp tục vận động để nhận tiền; 03 hộ yêu cầu kiểm kê bổ sung (Thủy, Thái, Liêm); 05 hộ yêu cầu bồi thường đất và hỗ trợ san lắp mặt bằng (Hoa, Chiến, Chương, Phượng, Phong).

- Đường vào mộ Âu Dương Lân: Công trình này theo thiết kế mở rộng mặt đường từ 3 mét lên 5,5 mét. Phương án đền bù chỉ hỗ trợ hoa màu vật kiến trúc vận động nhân dân hiến đất. Sau khi Ủy ban nhân xã Phú Kiết họp dân để vận động hiến đất thì có 04 hộ dân yêu cầu bồi thường đất. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Phú Kiết tiếp tục vận động các hộ chưa đồng tình hiến đất.

- Công trình Nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 877 (đoạn từ ĐT877 đến Bến đò Quơn Long): Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất đã kiểm tra vật kiến trúc, cây trái hoa màu xong nhưng các hộ dân chưa ký biên bản kiểm kê do yêu cầu đền bù đất. Sở Giao thông Vận tải đã điều chỉnh lại quy mô thiết kế.

6. Công tác Tài nguyên và Môi trường

- Công tác quản lý nhà nước về đất đai được quan tâm thực hiện đúng quy định; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ đất đai được tập trung thực hiện tốt, đảm bảo trình tự thủ tục và thời gian. Trong tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp nhận giải quyết 11 hồ sơ lĩnh vực đất đai, nâng tổng số từ đầu năm đến nay nhận giải quyết 884 hồ sơ, gồm: 856 hồ sơ theo cơ chế một cửa (12 hồ sơ lĩnh vực môi trường, 36 hồ sơ lĩnh vực tài nguyên nước và 808 hồ sơ lĩnh vực đất đai) và 28 hồ sơ đăng ký ban đầu. Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận lần đầu trong tháng được 03 hồ sơ, với diện tích là 3.544 m2, nâng tổng số từ đầu năm đến nay là 28 hồ sơ, với tổng diện tích cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu là 19.725,3 m2, trong đó, đất trồng lúa (4.030,9 m2), đất trồng cây lâu năm (4.030,9 m2), đất ở (273,7 m2), đất trồng cây hàng năm khác (4.297 m2), đạt tỷ lệ 99,97%.

- Công tác tuyên truyền, vận động và thanh tra, kiểm tra môi trường được thực hiện thường xuyên, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên chỉ đạo các ngành chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã (trong đó tập trung các xã giáp Sông Tiền có nguồn khoáng sản là cát sông gồm: Xuân Đông, Hòa Định, Bình Ninh) tuyên truyền các quy định pháp luật về khoáng sản như Luật Khoáng sản 2010; Nghị định 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Công tác thu phí bảo vệ môi trường: Thực hiện Công văn số 4074/ UBND-KTTC ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã ra Thông báo cho 75 cơ sở thuộc đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn huyện Chợ Gạo, đến nay, đã có 30/75 cơ sở nộp phí đạt tỷ lệ 40%, số tiền thu được 75.500.000 đồng.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục và đào tạo

Các trường đã tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021 - 2022 vào lúc 07 giờ 30 ngày 05 tháng 9 năm 2021. Toàn ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Các Trường Tiểu học và Trung học cơ sở tổ chức dạy và học trực tuyến cho học sinh đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên công tác huy động học sinh ra lớp bậc Tiểu học và Trung học cơ sở chưa đạt do chưa thể tiếp xúc trực tiếp với học sinh, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia còn chậm so với kế hoạch đề ra; tổng hợp báo cáo nhu cầu thiết bị dạy học trực tuyến của các trường; hoàn thành các văn bản liên quan chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020 - 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo.

2. Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình

Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động trong nội bộ và nhân dân nâng cao ý thức phòng, ngừa dịch bệnh. Chủ động, giám sát phát hiện và xử lý có hiệu quả các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ tái phát thành dịch. Tiếp tục công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. Tình hình sốt xuất huyết đến nay xảy ra 155 ca, giảm 44,64% so cùng kỳ năm trước; bệnh tay chân miệng đến nay xảy ra 87 ca, tăng 31% so cùng kỳ năm trước; bệnh quai bị đến nay xảy ra 01 ca, giảm 66,6% so cùng kỳ năm trước; bệnh thủy đậu đến nay xảy ra 03 ca, giảm 62,5% so cùng kỳ năm trước; sốt phát ban nghi sởi - Rubella đến nay xảy ra 11 ca, giảm 56% so cùng kỳ năm trước.

Tình hình dịch Covid-19: Đến ngày 14 tháng 10 năm 2021 trên địa bàn huyện Chợ Gạo có 801 ca F0 (Long Bình Điền 154, Lương Hòa Lạc 96, Đăng Hưng Phước 78, An Thạnh Thủy 58, Hòa Định 52, Hòa Tịnh 52, Song Bình 51, Quơn Long 42, thị trấn Chợ Gạo 41, Mỹ Tịnh An 32, Tân Thuận Bình 32, Phú Kiết 27, Bình Ninh 21, Bình Phan 15, Trung Hòa 14, Bình Phục Nhứt 14, Thanh Bình 10, Tân Bình Thạnh 04, Trạm Quản lý Cống Xuân Hòa 03, Cơ sở y tế ngoài huyện (BVĐK Tiền Giang) 03, F0 ngoài tỉnh trở về 02), trong đó đang điều trị 83 ca, xuất viện 700 ca, tử vong 18 ca, hiện còn 74 F1 thực hiện cách ly (trong đó có 62 F1 đang cách ly tại nhà, 12 F1 đang cách ly tập trung). Công tác tiêm vắc xin Covid-19 đến nay tổng số đến nay đã tiêm được 54.708 liều vắc xin phòng Covid-19 (trong đó, mũi 1: 47.915; mũi 2: 6.793), đạt 84,15% trên tổng số liều vắc xin đã có văn bản phân bổ đến các điểm tiêm.

Tiếp tục phối hợp các ngành, đoàn thể tuyên truyền công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Thường xuyên điều tra, cập nhật và bổ sung dữ liệu dân cư, kịp thời nắm tình hình biến động dân số, kết quả thực hiện kế hoạch hóa trên địa bàn. Vận động người trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai đến nay được 16.030 trường hợp, đạt 94,59%, tỷ lệ sàng lọc trước sinh đến nay đạt 33,1% (chỉ tiêu 62%); tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đến nay đạt 52,7% (chỉ tiêu 88%).

Hoạt động Bảo hiểm xã hội được tổ chức thực hiện theo đúng quy định; hầu hết các đơn vị đều tổ chức thu, nộp kịp thời. Tính đến nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện 176.347/189.236 người, đạt 93,19% (tỉnh giao 98%), tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế giảm chủ yếu giảm số người lao động làm công ăn lương.

3. Văn hóa thông tin - thể dục thể thao và công tác truyền thanh

Hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021); kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2021); 111 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2021); 101 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920- 4/10/2021). Tổ chức tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 217/CTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình, du lịch, thông tin và truyền thông trên địa bàn huyện Chợ Gạo.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong tháng đã biên tập 58 chương trình thời sự, sử dụng 324 tin và 180 bài, mô hình và nhiều chương trình khác; chất lượng biên tập nội dung các chương trình thời sự được nâng lên; thường xuyên cộng tác đài tỉnh và đưa tin bài trên báo Ấp Bắc.

4. Lao động - thương binh và xã hội

Đến nay đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 856 lao động, đạt 42,8% (Nghị quyết Huyện ủy giao chỉ tiêu tạo việc làm mới cho 2.000 lao động); tiếp tục tổ chức tuyên truyền, tư vấn và giới thiệu việc làm đến nay đã có 12 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 34,2% (tỉnh giao chỉ tiêu 35 lao động). Đến nay đã xây dựng 11 ngôi nhà tình nghĩa, kinh phí 440 triệu đồng, đạt 110% so với chỉ tiêu giao (tỉnh giao xây dựng 10 ngôi); sửa chữa 10 ngôi nhà tình nghĩa, kinh phí 200 triệu đồng, đạt 334% so với chỉ tiêu giao (tỉnh giao sửa chữa 03 ngôi). Thực hiện chi trợ cấp đột xuất cho 08 người chết do Covid-19, tổng số tiền 144 triệu đồng. Vận động quỹ bảo trợ trẻ em đến nay đã vận động được 246.800.000 đồng (trong tiền mặt 184.800.000 đồng và hàng hóa 62.000.000 đồng), đạt 61,7% (tỉnh giao vận động 400 triệu đồng).

* Hỗ trợ các chính sách an sinh xã hội theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

- Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương:

Tổng số 2.880 lao động, số tiền 11.591.960.000 đồng (trong đó: đợt 1 là 72 lao động, số tiền 291.265.000 đồng; đợt 2 là 41 lao động, số tiền 161.110.000  đồng; đợt 3 là 321 lao động, số tiền 1.291.055.000 đồng; đợt 4 là 731 lao động, số tiền 2.914.300.000 đồng; đợt 5 là 1.675 lao động, số tiền 6.777.830.000 đồng; đợt 6 là hỗ trợ là 31 lao động, số tiền 121.010.000 đồng và đợt 7 hỗ trợ là 09 lao động, số tiền 35.390.000 đồng). Trong đó: Đợt 1: đang tiến hành chi tiền hỗ trợ cho 72 lao động, số tiền 291.265.000 đồng. Còn lại, đợt 2,3,4,5, 6,7 tỉnh chưa phê duyệt.

- Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc: Chưa tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tư do) và một số đối tượng đặc thù khác:

+ Người bán lẻ xổ số lưu động:

. Tổng số người trên 15 tuổi đã đề nghị: 1.542 người, số tiền 2.313.000.000 đồng (trong đó: đợt 1.467 người, số tiền 2.200.500.000 đồng; đợt 2 là 56 người, 84.000.000 đồng; đợt 3 là 11 người, 16.500.000 đồng và đợt 4 là 08 người, số tiền 12.000.000 đồng). Trong đó: đã hoàn tất việc chi tiền hỗ trợ đợt 1 cho 1.467 người, số tiền 2.200.500.000 đồng; đang chi đợt 2 là 56 người, 84.000.000 đồng; còn đợt 3, đợt 4 tỉnh chưa phê duyệt.

. Tổng số người dưới 15 tuổi đã đề nghị: 16 người, số tiền 24.000.000 đồng (tỉnh chưa phê duyệt).

- Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương:

Tổng số 2.880 lao động, số tiền 11.591.960.000 đồng (trong đó: đợt 1 là 72 lao động, số tiền 291.265.000 đồng; đợt 2 là 41 lao động, số tiền 161.110.000  đồng; đợt 3 là 321 lao động, số tiền 1.291.055.000 đồng; đợt 4 là 731 lao động, số tiền 2.914.300.000 đồng; đợt 5 là 1.675 lao động, số tiền 6.777.830.000 đồng; đợt 6 là hỗ trợ là 31 lao động, số tiền 121.010.000 đồng và đợt 7 hỗ trợ là 09 lao động, số tiền 35.390.000 đồng). Trong đó: Đợt 1: đang tiến hành chi tiền hỗ trợ cho 72 lao động, số tiền 291.265.000 đồng. Còn lại, đợt 2,3,4,5, 6,7 tỉnh chưa phê duyệt.

- Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc: Chưa tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tư do) và một số đối tượng đặc thù khác:

+ Người bán lẻ xổ số lưu động:

. Tổng số người trên 15 tuổi đã đề nghị: 1.542 người, số tiền 2.313.000.000 đồng (trong đó: đợt 1.467 người, số tiền 2.200.500.000 đồng; đợt 2 là 56 người, 84.000.000 đồng; đợt 3 là 11 người, 16.500.000 đồng và đợt 4 là 08 người, số tiền 12.000.000 đồng). Trong đó: đã hoàn tất việc chi tiền hỗ trợ đợt 1 cho 1.467 người, số tiền 2.200.500.000 đồng; đang chi đợt 2 là 56 người, 84.000.000 đồng; còn đợt 3, đợt 4 tỉnh chưa phê duyệt.

. Tổng số người dưới 15 tuổi đã đề nghị: 16 người, số tiền 24.000.000 đồng (tỉnh chưa phê duyệt).

+ Các đối tượng lao động tự do khác: Tổng số đã nghị 6.785 người, số tiền 10.177.500.000 đồng (trong đó: đợt 1 là 3.266 người, số tiền 4.899.000.000 đồng;  đợt 2 là 1.241 người, số tiền 1.861.500.000 đồng; đợt 3 là 1.815 người, số tiền 2.722.500.000 đồng và đợt 4 là 463 người, số tiền 694.500.000 đồng).Trong đó:

. Đợt 1: Đã hoàn tất chi tiền hỗ trợ cho 3.266 người, số tiền 4.899.000.000 đồng.

. Đợt 2: hỗ trợ 1.241 người, số tiền 1.861.500.000 đồng (đang tiến hành phân bổ kinh phí chi trả).

. Đợt 3: hỗ trợ 1.815 người, số tiền 2.722.500.000 đồng (tỉnh chưa phê duyệt).

. Đợt 4: hỗ trợ 463 người, số tiền 694.500.000 đồng (đang trình tỉnh phê duyệt).

* Việc hỗ trợ gạo cho người dân, người lao động

- Đợt 1: Đã hoàn thành việc hỗ trợ cho 13.721 nhân khẩu, với 205.815 kg gạo (mỗi nhân khẩu 15kg/nhân khẩu), trong đó:

+ Cấp lần thứ nhất của đợt 1 (cấp 50%) cho 6.800 nhân khẩu, với 102.000 kg gạo.

+ Cấp lần thứ hai của đợt 1 (còn lại 50%) cho 6.921 nhân khẩu, với 103.815 kg gạo.

- Đợt 2: Huyện đã đề nghị bổ sung thêm 3.001 hộ với 10.728 nhân khẩu (tỉnh chưa phê duyệt hỗ trợ).

- Ngoài ra, huyện được Ủy ban nhân tỉnh phân bổ 10 tấn gạo, do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, trao tặng.

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Quốc phòng: Cơ quan Quân sự huyện và cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu đúng theo quy định; tổ chức huấn luyện tại chức cho các đối tượng theo kế hoạch; tổ chức ôn luyện bắn súng K54 bài 1b, 1c cho SQ, bài 1AK cho quân nhân chuyên nghiệp; xây dựng văn kiện diễn tập Chỉ huy tham mưu một bên một cấp trên bản đồ có di chuyển Sở Chỉ huy ra khu căn cứ chiến đấu năm 2021; theo dõi, hướng dẫn diễn tập của xã Bình Ninh, Đăng Hưng Phước, Tân Thuận Bình diễn tập chiến đấu phòng thủ; xã An Thạnh Thủy, Quơn Long diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2021; bàn giao thí sinh trúng tuyển cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; thực hiện quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022; tổ chức kiểm tra công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2021 đối với 19 xã, thị trấn.

2. An ninh - trật tự

- Tội phạm về trật tự xã hội: Trong tháng xảy ra 03/10 vụ. Hậu quả: Thiệt hại tài sản trị giá khoảng 80 triệu đồng. Kết quả: Đang điều tra. Trong đó: Trộm cắp tài sản 02 vụ (Bình Phục Nhứt, Mỹ Tịnh An), cướp giật tài sản 01 vụ (thị trấn Chợ Gạo).

- Vi phạm pháp luật về kinh tế: Phát hiện, xử lý 01 vụ, 01 đối tượng vận chuyển hàng cấm. Tang vật là 200 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Nội vụ: Phạt hành chính 01 đối tượng 7.500.000 đồng.

- Tệ nạn xã hội: Phát hiện, xử lý 04/05 vụ (đá gà 02, đánh bài 01, lắc tài xỉu 01). Nội vụ: Công an các xã lập hồ sơ xử lý 04 vụ với 14 đối tượng.

IV. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH CHÍNH QUYỀN

Trong tháng 10 năm 2021, do thực hiện giản cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid -19 nên trong thời gian qua không có tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp về các luật mới ban hành và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan đến địa phương mà chủ yếu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của huyện và Đài truyền thanh các xã, thị trấn, tổng số đến nay tuyên truyền được 2.106 cuộc, có 51.079 lượt người tham dự, qua đó đã đóng góp tác động tích cực đến ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân. Toàn huyện hiện có 136 tổ hòa giải với 882 hòa giải viên được bố trí đều khắp ở các ấp, khu phố trên địa bàn huyện, trong tháng 10 năm 2021 do thực hiện giản cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid -19 nên các tổ hòa giải ở cơ sở không có nhận các vụ việc để hòa giải, nâng đến nay tiếp nhận 23 vụ, hòa giải thành 22 vụ, đạt 95,65%.

Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã, tổ chức niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã  tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, xã, thị trấn kịp thời và đúng thời gian quy định.

Trong tháng, toàn huyện không có phát sinh lượt tiếp công dân, đến nay, tiếp 20 lượt, 28 người, 20 vụ việc (tiếp lần đầu: 13 lượt, tiếp nhiều lần: 07 lượt). Trong tháng toàn huyện không có phát sinh đơn thư, đến nay, đã tiếp nhận 30 đơn (05 đơn khiếu nại; 06 đơn tố cáo; 19 đơn kiến nghị, phản ánh). Đến nay đã giải quyết 16/16 đơn thuộc thẩm quyền.

- Công tác nội vụ: Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sắp xếp bố trí cán bộ, công chức và viên chức theo kế hoạch; tổ chức kiểm tra công vụ và văn hóa công sở; hướng dẫn tự chấm điểm, lập hồ sơ, tài liệu minh chứng thẩm định chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2021.

 Tiếp tục cập nhật hồ sơ cán bộ, công chức ngành huyện, xã - thị trấn vào hồ sơ giấy và nhắc nhở các đơn vị cập nhật, bổ sung hoàn chỉnh thay đổi về thân nhân, các văn bằng, chứng chỉ,… của công chức, viên chức vào phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập và Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn. Quản lý nhà nước về tôn giáo được quản lý chặt chẽ, đúng quy định; các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đã dừng việc tập trung đông người để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; công tác thanh niên, văn thư lưu trữ thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết