Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Nâng cao chất lượng cải cách hành chính tại xã Bình Phục Nhứt
22/09/2021

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính xã Bình Phục Nhứt được xem là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền. Hoạt động cải cách hành chính xã đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi giải quyết các thủ tục hành chính ( TTHC) ở xã.

          Công tác cải cách hành chính (CCHC) xã ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm giải quyết đúng thẩm quyền đối với từng loại TTHC. Đến nay, xã Bình Phục Nhứt thực hiện triển khai, ứng dụng hiệu quả hệ thống một cửa điện tử và chữ ký số trong gửi và nhận văn bản điện tử. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC xã đã góp phần bảo đảm an toàn, nhanh, tiện lợi trong giải quyết công việc, tạo bước đột phá trong CCHC, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, chuyên nghiệp hóa nền hành chính. Trong quý I năm 2021, số hồ sơ đã nhận và giải quyết trả kết quả sớm, đúng hạn theo cơ chế một cửa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã là 121 hồ sơ, không có trường hợp giải quyết quá hạn. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc tại bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông”, đội ngũ cán bộ, công chức xã đều được bố trí đủ số lượng, bảo đảm chất lượng đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp và công dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính. Cùng với đó, ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân tại bộ phận “một cửa” xã được nâng lên rõ rệt, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến giao dịch, giải quyết TTHC được thuận tiện, nhanh chóng.

          Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong công tác CCHC ở xã Bình Phục Nhứt trong thời gian qua đã có tác động tích cực, tạo chuyển biến quan trọng, làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, doanh nghiệp và công dân trong quá trình thực hiện CCHC, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết