Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn xã An Thạnh Thủy
26/08/2021

Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã An Thạnh Thủy thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban nhân dân xã thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã kịp thời, đúng thời gian.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy trình, số lượng hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đạt 100% hồ sơ đúng hẹn, không có hồ sơ trễ hẹn. Kết quả đã tiếp nhận và giải quyết 1.105 hồ sơ, trả kết quả trước hạn và đúng hạn là 1.105 hồ sơ, chờ kết quả (chưa đến hạn trả) là 00 hồ sơ. Trong đó: Hồ sơ tiếp nhận theo cơ chế một cửa tiếp nhận và giải quyết 954 lượt hồ sơ, trả kết quả 954 hồ sơ; Hồ sơ tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông tiếp nhận và giải quyết 151 lượt hồ sơ, trả kết quả 150 hồ sơ, còn lại 01 hồ sơ đang chờ kết quả; Hồ sơ tiếp nhận của Lĩnh vực đất đai tiếp nhận 27 hồ sơ, trả kết quả 20 hồ sơ, còn lại 07 hồ sơ đang chờ kết quả.

Về triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích: ủy ban nhân dân xã triển khai trong nội bộ cán bộ, công chức việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tuy nhiên, đến nay Ủy ban nhân dân xã chưa tiếp nhận hồ sơ nào.

Tình hình quản lý biên chế: Ủy ban nhân dân xã bố trí đầy đủ các chức danh cán bộ, công chức theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Hiện nay toàn xã có 20 cán bộ, công chức. UBND xã An Thạnh Thủy đã sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và phân công công chức thực hiện những nhiệm vụ đối với từng chức danh theo quy định. Đã triển khai trong nội bộ 01 cuộc, có 33 người dự, nhằm quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, thành viên Uỷ ban nhân dân xã, khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa cán bộ, công chức trong làm việc và giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân.

Việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã: toàn xã hiện có 10 ấp, 06 ấp có qui mô số hộ trên 350 hộ, 04 ấp có qui mô số hộ dưới 350 hộ. Các ấp đảm bảo hoạt động thường xuyên, thực hiện đúng nhiệm vụ của mình.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong năm 2021, có 01 đồng chí công chức và 01 cán bộ không chuyên trách tham gia học lớp Trung cấp chính trị, đã hoàn thành xong chương trình đào tạo. Có 01 công chức và 02 cán bộ không chuyên trách tham gia lớp Đại học Luật (tự túc) trong thời gian từ 2020 -2023 hoàn thành chương trình. Việc quản lý và cập nhật thông tin phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức đảm bảo đầy đủ các thông tin trong hồ sơ.

Tình hình thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. UBND xã tiếp tục triển khai, quán triệt trong cán bộ, công chức, các ngành, đoàn thể xã và Ban lãnh đạo 10 ấp; trong 6 tháng có báo cáo kết quả về Phòng Nội vụ đúng thời gian.

Toàn xã hiện có 10 công chức, gồm Văn phòng - Thống kê, Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng & Môi trường, Văn hóa - xã hội, Tài chính - Kế toán, Công an, Quân sự. Chất lượng: 10 Công chức đạt chuẩn chuyên môn, đạt tỷ lệ 100%; 10 công chức đạt chuẩn Lý luận chính trị, đạt tỉ lệ 100 %.

Ủy ban nhân dân xã triển khai trong nội bộ cán bộ, công chức  sử dụng phần mềm một cửa điện tử, trong 6 tháng đầu năm 2021 số lượng hồ sơ được nhập vào phần mềm một cửa điện tử đảm bảo 100% hồ sơ. Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được triển khai thực hiện.

Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến tuy có triển khai trong nhân dân, nhưng số lượng hồ sơ còn hạn chế, do người dân nộp hồ sơ trực tuyến còn thấp.

                             Ban Biên tập

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết