Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Chợ Gạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính
19/11/2020

Thực hiện Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực.

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính, ngay từ đầu năm 2020 Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác cải cách hành chính cho các phòng, ban ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch cải cách hành chính.

Huyện tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện về tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa huyện Chợ Gạo giai đoạn 2012 - 2020; Kế hoạch số 700/KH-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Chợ Gạo năm 2020. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện phối hợp Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020, mở tiết mục “Cải cách hành chính” phát trên sóng FM đài huyện vào chiều thứ Tư hàng tuần. Thường xuyên chỉ đạo tổ chức triển khai, tuyên truyền các văn bản về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân am hiểu thực hiện. Kết quả trong quý III năm 2020, tổ chức tuyên truyền cải cách hành chính với nhiều hình thức sinh động, thu hút được sự quan tâm của khán thính giả, bạn nghe đài, trong đó có 237 lượt tuyên truyền trên sóng Đài huyện, 3.002 lượt tuyên truyền Đài Truyền thanh xã - thị trấn.

Cùng với đó, lãnh đạo cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên quan tâm lãnh chỉ đạo thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đầy đủ các văn bản kịp thời theo quy định, triển khai trong nội bộ và Nhân dân thông suốt, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra nhắc nhở cán bộ, công chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính ở địa phương.

Việc cập nhật các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, cấp xã và các ngành của huyện luôn được cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị cập nhật thường xuyên và kịp thời. Từ đó, giúp cho việc niêm yết công khai và giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định, đáp ứng được yêu cầu giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp được giải quyết kịp thời, không gây phiền hà cho Nhân dân.

Trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, huyện chú trọng thực hiện hiện đại hóa nền hành chính, theo đó Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 1487/KH-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của huyện Chợ Gạo giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; ban hành Kế hoạch số 760/KH-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2020 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước huyện Chợ Gạo năm 2020; Kế hoạch số 497/KH-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2020 về phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước” năm 2020.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho 154/154 cơ quan, đơn vị, đạt tỷ lệ 100%. Hiện nay, huyện tiếp tục ứng dụng phần mềm một cửa điện tử liên thông ở 19/19 xã - thị trấn, tất cả hồ sơ liên thông cấp xã đều cập nhật vào hệ thống, thuận lợi cho việc kiểm tra, giải quyết hồ sơ theo quy trình. Ngoài ra, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện đang ứng dụng phần mềm Vilis để giải quyết hồ sơ tiếp nhận tại đơn vị; Ủy ban nhân dân huyện đã cung cấp cung cấp 394 dịch vụ công trực tuyến, trong đó: mức độ 2: 1 thủ tục, mức độ 3: 306 thủ tục, mức độ 4: 87 thủ tục. 12/12 cơ quan chuyên môn sử dụng phần mềm một cửa điện tử, 19/19 UBND các xã, thị trấn được triển khai phần mềm. 100% hồ sơ được nhập, giải quyết qua hệ thống một cửa điện tử từ huyện đến xã.

Trong quý III năm 2020, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và cấp xã- thị trấn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ  trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công việc, tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện và cấp xã là 5710 hồ sơ, hồ sơ đều được giải quyết đúng, trước hạn (trừ 20 hồ sơ lĩnh vực đất đai bị trễ hạn do lỗi liên thông Vilis).Tất cả hồ sơ đều tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến; trong đó trả hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích 33 hồ sơ.  Cấp xã tiếp nhận và giải quyết 5257 hồ sơ; trong đó  đúng, trước hạn 5257 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn.

Công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được huyện quan tâm thực hiện chu đáo. Ủy ban nhân dân huyện cử 02 công chức bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng; Bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính 02 công chức; Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 03 công chức. Bên cạnh đó, có  49 công chức cấp huyện và 351 cán bộ, công chức cấp xã bồi dưỡng theo chương trình bồi dưỡng của Bộ Nội vụ.

Để hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020, thời gian tới huyện Chợ Gạo tiếp tục triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo đúng quy định. thực hiện việc niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố còn hiệu lực, thường xuyên rà soát loại bỏ những thủ tục đã được bãi bỏ, cập nhật những thủ tục mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới và kiến nghị sửa đổi, bổ sung những thủ tục không còn phù hợp. Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện, cấp xã. Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Ngọc Xuyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết