Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Chợ Gạo thành lập 02 Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19
18/01/2022

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát, hiệu quả dịch Covid-19”, Ủy ban nhân dân huyện thành lập 02 Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã, thị trấn. Đoàn số 1 do bà Huỳnh Thị Thu Hạnh - Trưởng Phòng Y tế làm Trưởng đoàn kiểm tra các xã gồm: Trung Hòa, Hòa Tịnh, Mỹ Tịnh An, Phú Kiết, Tân Bình Thạnh, Thanh Bình, Đăng Hưng Phước, Long Bình Điền. Đoàn số 2 do ông Phạm Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm Trường đoàn kiểm tra các xã, thị trấn gồm: Tân Thuận Bình, Hòa Định, Bình Phan, Xuân Đông, An Thạnh Thủy, Bình Ninh, Bình Phục Nhứt, thị trấn Chợ Gạo.

Tại xã Tân Bình Thạnh, đoàn kiểm tra công tác quản lý, điều trị F0 tại nhà; quy trình tiếp nhận, xem xét, giải quyết chế độ tiền ăn cho người cách ly y tế F0, F1; công tác an sinh xã hội; công tác tiêm phòng vắc xin. Qua kiểm tra xã Tân Bình Thạnh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; quản lý điều trị 278 F0, trong đó điêu trị tại nhà 274 F0; điều trị tập trung 04 F0; lập hồ sơ hỗ trợ tiền ăn cho 266 F0 và 422 F1; hỗ trợ 27 người bán lẻ xổ số lưu động với số tiền 40,5 triệu đồng và 133 lao động tự do với số tiền 199,5 triệu đồng.

Ngọc Trí

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết