Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Chợ Gạo sau 10 năm thực hiện hiện đại hóa hành chính
27/10/2020

Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, thời gian qua bên cạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, huyện Chợ Gạo còn chú trọng thực hiện Hiện đại hóa nền hành chính, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nhằm mang lại hiệu quả công việc và tạo sự hài lòng của người dân khi đến liên hệ công việc tại cơ quan hành chính nhà nước.

Hàng năm, UBND huyện đều có ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động các cơ quan nhà nước nhằm đưa ra các mục tiêu cụ thể cần đạt được trong năm trên cơ sở Kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm của UBND tỉnh và các chỉ tiêu thi đua chuyên đề ứng dụng CNTT do Sở Thông tin và Truyền thông ban hành. Đồng thời, ngày 14 tháng 6 năm 2013, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND triển khai thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến huyện Chợ Gạo giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020. Tháng 6 năm 2014, Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Gạo đưa vào vận hành sử dụng có tích hợp liên kết hệ thống một cửa điện tử, cung cấp dịch vụ công mức độ 2, 3 trên các lĩnh vực: đất đai, nhà ở, xây dựng, tư pháp, người có công.

Trong thực hiện hiện đại hóa nền hành chính, huyện chú trọng đầu tư về hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm quản lý, dữ liệu chuyên ngành, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị.

Hiện toàn huyện có 12 cơ quan chuyên môn, 18 xã, 01 thị trấn có mạng LAN và kết nối mạng chuyên dùng (WAN) của tỉnh. Việc thực hiện chữ ký số đã được áp dụng nhiều năm nay, hiện tổng cộng có 31 chứng thư số của cơ quan cấp huyện, xã; 66 chứng thư số cá nhân gồm 03 lãnh đạo UBND huyện, 25 lãnh đạo cơ quan chuyên môn, 38 lãnh đạo UBND cấp xã.

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị được tăng cường. Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho 154/154 cơ quan, đơn vị, đạt tỷ lệ 100%.

Huyện Chợ Gạo đã đẩy mạnh việc trao đổi văn bản qua phần mềm giữa các cơ quan cấp huyện, cấp huyện với cấp xã, cấp xã với cấp xã, cấp huyện với cấp tỉnh và một số văn bản được trao đổi với các huyện khác qua phần mềm. Trong đó, các loại văn bản trao đổi hoàn toàn dạng diện tử giữa các cơ quan nhà nước bao gồm: báo cáo ngày, báo cáo tuần, giấy mời, thông báo, công văn, một số văn bản mang tính chỉ đạo không cần phản hồi…

Hiện nay, số hộp thư công vụ cơ quan, đơn vị và cá nhân đã cấp là 137, cụ thể: Cơ quan, đơn vị: 36 hộp thư (trong đó: cơ quan cấp huyện 17; 19 đơn vị cấp xã). Tổng số cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước của huyện được cấp hộp thư điện tử: 88; đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức được cấp hộp thư điện tử công vụ, tỷ lệ sử dụng thường xuyên là 85%.

Hiện nay, huyện tiếp tục ứng dụng phần mềm một cửa điện tử liên thông ở 19/19 xã - thị trấn, tất cả hồ sơ liên thông cấp xã đều cập nhật vào hệ thống, thuận lợi cho việc kiểm tra, giải quyết hồ sơ theo quy trình. Ngoài ra, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện đang ứng dụng phần mềm Vilis để giải quyết hồ sơ tiếp nhận tại đơn vị. Ủy ban nhân dân huyện đã cung cấp 412 dịch vụ công trực tuyến, trong đó: mức độ 2: 02 thủ tục, mức độ 3: 316 thủ tục, mức độ 4: 94 thủ tục. 100% hồ sơ được nhập, giải quyết qua hệ thống một cửa điện tử từ huyện đến xã. Phần mềm giúp cho việc luân chuyển hồ sơ công việc được thuận tiện, nhanh, kịp thời cho công việc tại các cơ quan hành chính nhà nước huyện. Việc ứng dụng phần mềm giúp cho cán bộ, công chức xử lý hồ sơ được nhanh hơn, việc theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ được thực hiện công khai, minh bạch, giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ hành chính theo quy trình quy định. Từ đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và sớm hạn ngày càng tăng, tỷ lệ hồ sơ quá hạn giảm. Trong giai đoạn 2011 - 2020, tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện và cấp xã là 549.286 hồ sơ, hồ sơ đều được giải quyết đúng, trước hạn (trừ các hồ sơ lĩnh vực đất đai bị lỗi liên thông Vilis).

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn huyện, huyện Chợ Gạo tiếp tục thực hiện hiện đại hóa hành chính qua việc  Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã hoàn tất quá trình chuyển đổi từ phiên bản 9001:2008 sang phiên bản 9001:2015. Hiện tại, Ủy ban nhân dân huyện đang tiến hành xây dựng kế xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện dự kiến tháng 4 tháng 2020 sẽ trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, ban hành triển khai thực hiện.

 

Ngọc Xuyên

Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Chợ Gạo

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết