Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Chợ Gạo phát triển đàn gia cầm hơn 8,6 triệu con
21/06/2021

Theo số liệu thống kê đến ngày 01/4/2021, tổng đàn gia cầm trên địa bàn huyện có 8.664.720 con, đạt 100,75% so kế hoạch, tổng đàn bò có 52.602 con, đạt 102,54% so kế hoạch, đàn heo có 48.363 con, đạt 96,73% so kế hoạch.

Trước tình hình dịch bệnh, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 1 năm 2021. Qua đó đã phun 518 lít/520 lít, tổng số hộ tiêu độc 18.506 hộ, diện tích 763.825 m2.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 triển khai công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng trong lĩnh vực chăn nuôi, kinh doanh trâu, bò trên địa bàn huyện. Đến nay đã phun cho 5.784 hộ, 156,36 lít thuốc, diện tích 223.535 m2 và đã phun 24 lít thuốc, diện tích 13.280 m2 cho 24 cơ sở thu gom, mua bán và giết mổ.

Hoàng Long

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết