Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Chợ Gạo kiểm tra công tác quản lý, duy trì thông thoáng lòng kênh, rạch
15/12/2021

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Gạo vừa kiểm tra thực hiện việc quản lý, trục vớt lục bình, dọn dẹp cỏ dại đảm bảo thông thoáng lòng sông, kênh, rạch trên địa bàn 18 xã, thị trấn.

Năm 2021,  Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chợ Gạo đã hợp đồng giao khoán vớt lục bình cho các xã, thị trấn. Cụ thể, kênh cấp 1 khoán 11 tuyến, tổng chiều dài 63.340 m, tổng kinh phí  thực hiện 163 triệu đồng. Kênh cấp 2 có 32 tuyến kênh, tổng chiều dài 124.487 m, tổng kinh phí thực hiện 273 triệu đồng.  Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã hợp đồng khoán quản lý 28 cống ngăn triều hệ Xuân Hòa - Cầu Ngang trên địa bàn huyện với kinh phí thực hiện 14 triệu đồng.

Qua đợt kiểm tra, các xã thị trấn đều thực hiện tốt công tác quản lý, duy trì thông thoáng lòng kênh, rạch của các tuyến kênh huyện giao khoán trên địa bàn các xã, thị trấn.

Việc giao khoán vớt lục bình cho các xã, thị trấn đảm bảo lòng sông, kênh, rạch trên địa bàn từng xã, thị trấn được thông thoáng dòng chảy, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thuận lợi trong việc tích trữ nguồn nước và tiêu úng khi mưa lớn, tăng diện tích tưới tự chảy, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân.

                                                            Công Hưởng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết