Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo khen thưởng 15 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách và các loại quỹ năm 2020
28/01/2021

UBND huyện Chợ Gạo vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính - ngân sách, kế hoạch và đầu tư năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Ông Cao Tấn Hưởng - Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo chủ trì hội nghị.

Năm 2020, tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương trên địa bàn huyện đạt 127 tỷ  551 triệu đồng, đạt 114,85%  dự toán năm và bằng 114,45% so cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ nguồn thu tiền sử dụng đất, thì tổng thu từ kinh tế địa phương của huyện là 86 tỷ 857 triệu đồng đạt 90,42% so với dự toán giao, đạt 103,53% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách huyện, xã năm 2020 là 712 tỷ 429 triệu đồng, đạt 125,34% so với dự toán năm. Tổng thu ngân sách của khu vực xã, thị trấn năm 2020 là 40 tỷ 679 triệu đồng, đạt 95,09% so dự toán giao và bằng 99,99% so cùng kỳ năm trước.

Các xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chi hoạt động thường xuyên. Tổng chi ngân sách cấp xã năm 2020 đạt 140,49% so dự toán năm và bằng 91,45% so cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết nắng nóng, khô hạn, xâm nhập mặn và tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài làm cho giá cả hàng nông sản luôn sụt giảm, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp khó khăn, các doanh nghiệp hoạt động cầm chừng để duy trì sản xuất kinh doanh, thậm chí có doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, giải thể, tình hình chuyển nhượng mua bán bất động sản giảm chủ yếu là thừa kế trong gia đình nên nguồn thu thuế thu nhập cá nhân, thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ, phí lệ phí và nguồn thu khác ngân sách không đạt, dẫn đến tổng thu ngân sách (sau khi trừ nguồn thu tiền sử dụng đất) chỉ bằng 90,42%. Từ đó dẫn đến hụt thu ngân sách toàn huyện là 9,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng thu Quỹ Nhân dân tự nguyện đóng góp năm 2020 của các xã, thị trấn là 10 tỷ 231 triệu đồng, đạt 140,22% so dự kiến thu của xã; Quỹ đền ơn đáp nghĩa các xã, thị trấn là 1 tỷ 555 triệu đồng, đạt 111,10 %.

Tại hội nghị, UBND huyện Chợ Gạo tặng giấy khen cho 15 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước đợt 1 và đợt 2 năm 2020 và  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước năm 2020; UBND xã Phú Kiết nhận giấy khen của UBND huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu Quỹ Nhân dân tự nguyện đóng góp đợt 01 năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Mỹ - Kế toán Ngân sách xã Bình Phục Nhứt vinh dự nhận Kỷ niệm chương của Bộ Tài chính đã có thành tích góp phần xây dựng và phát triển ngành Tài chính Việt Nam.

Bình Yên - An Khương

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết