Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Chợ Gạo hoàn thành xuất sắc chuyên đề thi đua Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước năm 2020
09/04/2021

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 13/02/2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang về việc Phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020, huyện Chợ Gạo đã đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện; góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội, từng bước xây dựng thành công Chính quyền điện tử, nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết công việc.

Để đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước, trong năm 2020, các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở chú trọng công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các kế hoạch để đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật thông tin cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Cụ thể, UBND huyện quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng CNTT. Trong đó, một số đơn vị đã mua sắm, đầu tư các thiết bị đảm bảo an toàn thông tin. Ủy ban nhân dân huyện đã trang bị 84 máy tính cho 84 cán bộ,  công chức đạt tỉ lệ 100%. Tỷ lệ máy tính được kết nối Internet của cơ quan đạt tỉ lệ 100%. Tổng số các phòng, ban chuyên môn của huyện có mạng nội bộ (LAN) là 12/12 đạt tỉ lệ 100%. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện đã trang bị và sử dụng màn hình tra cứu thủ tục hành chính phục vụ người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp, các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện đã triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Trong năm 2020, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị tăng cường sử dụng phần mềm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND huyện và công tác quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính từ huyện đến cơ sở.  Tổng số văn bản đến được tiếp nhận và xử lý trên phần mềm là 7.378 đạt tỉ lệ 100%, tỷ lệ văn bản đến được lãnh đạo chuyển thực hiện xử lý trên phần mềm đạt 100%. Tổng số văn bản đi được số hóa trên phần mềm 6.066 đạt tỉ lệ 100%.

Qua thời gian ứng dụng phần mềm Một cửa điện tử, phần mềm giúp cho việc luân chuyển hồ sơ công việc được thuận tiện, nhanh, kịp thời cho công việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước huyện. Việc ứng dụng phần mềm giúp cho cán bộ, công chức xử lý hồ sơ được nhanh hơn, việc theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ được thực hiện công khai, minh bạch, giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ hành chính theo quy trình quy định. Từ đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn ngày càng tăng. Trong năm qua, tỷ lệ hồ sơ được cập nhật và xử lý trên phần mềm (bao gồm tại Văn phòng HĐND&UBND và các phòng, ban chuyên môn cấp huyện) là 1.979 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết và trả kết quả (đúng hẹn và trước hẹn) là 1.979 hồ sơ, đạt tỉ lệ 100%.

Tại UBND các xã, thị trấn tỷ lệ bình quân hồ sơ được cập nhật và xử lý trên phần mềm tại các UBND cấp xã trong năm qua là 28.665 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%. Ủy ban nhân dân cấp xã đã thực hiện giải quyết 100% hồ sơ đúng hẹn và trước hẹn trên phần mềm. Tỷ lệ lãnh đạo đơn vị cấp xã có tham gia xử lý/giám sát tình trạng giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử đạt 100%.

Xác định việc triển khai, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng nhu cầu thực tế cho tổ chức, công dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử mọi lúc, mọi nơi tạo ra một phương thức giao dịch hiện đại, minh bạch giữa cơ quan Nhà nước và các tổ chức, cá nhân, phục vụ hiệu quả công tác cải cách hành chính. Đến nay, huyện Chợ Gạo đã công khai được 378 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, xã; trong đó có 291 dịch vụ công đạt mức độ 3 và 87 dịch vụ công đạt mức độ 4….

Nhận định Trang thông tin điện tử là kênh giao tiếp quan trọng giữa chính quyền với người dân và các tổ chức, do vậy Trang thông tin điện tử huyện với địa chỉ www.chogao.tiengiang.gov.vn đã được đầu tư, nâng cấp, cung cấp đầy đủ các thông tin và dịch vụ công trực tuyến theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

Để thực hiện có hiệu quả chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước”, huyện Chợ Gạo còn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, phụ trách công nghệ thông tin đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện có ban hành Quyết định số 100/QĐ-VP ngày 20/11/2018 phân công công chức chuyên trách công nghệ thông tin của cơ quan. Hiện tại cán bộ phục trách công nghệ thông tin tại Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện có trình độ đại học công nghệ thông tin; cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tại PhòngVăn hóa và Thông tin huyện là cán bộ chuyên trách, có trình độ đại học công nghệ thông tin. Ngoài ra, 84 cán bộ công chức cấp huyện đều có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao hoặc tương đương đạt tỉ lệ 100%, tham gia đầy đủ các khóa tập huấn về công nghệ thông tin hàng năm do cơ quan chuyên trách công nghệ thông tin của tỉnh tổ chức.

Với sự chỉ đạo quyết tâm của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc chuyên đề thi đua ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước.

Để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước gắn với cải cách hành chính trong thời gian tới, huyện Chợ Gạo tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, huyện về CNTT, các ứng dụng CNTT, truyền thông trong cải cách hành chính. Cùng với đó huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng chính quyền điện tử chuyển đổi chính quyền số và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao trong nhiều lĩnh vực nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người dân khi đến liên hệ công việc với cơ quan Nhà nước.

Minh Hà - Ngọc Xuyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết