Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo có 307 hộ đăng ký kinh doanh mới
22/12/2020

Tính đến ngày 31/10/2020 Chợ Gạo có 307 hộ đăng ký kinh doanh mới, với tổng vốn kinh doanh hơn 54 tỷ đồng, nâng tổng số hộ đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện là  5.179 hộ kinh doanh, mua bán với tổng vốn kinh doanh trên 518 tỷ đồng. 

Đến nay trên địa bàn huyện có 85 tổ hợp tác đang hoạt động (lĩnh vực nông nghiệp là 78 tổ hợp tác, lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ là 7 tổ hợp tác). Tổng số thành viên của các tổ hợp tác là 20.600 thành viên. Trong các tổ hợp tác, hiện nay có 4 tổ hợp tác thanh long sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Trung Hòa, Lương Hòa Lạc, Thanh Bình, Quơn Long, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận và thực hiện trong khâu chăm sóc cây thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP.

Trong năm 2020, Chợ Gạo đã vận động, tuyên truyền thành lập được 04 HTX (HTX Nông nghiệp Đăng Hưng Phước, HTX nông nghiệp Bình Phục Nhứt, HTX Ánh Dương xã Trung Hòa, HTX nông nghiệp Thanh Bình), đồng thời tiến hành giải thể 01 HTX (HTX thanh long Lương Phú) nâng đến nay trên địa bàn huyện có 22 HTX và 01 chi nhánh HTX trong đó có 20 HTX và 01 chi nhánh HTX hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, 02 HTX trên lĩnh vực vận tải là HTX vận tải Chợ Gạo và HTX Vĩnh Khang.

Thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ cơ sở vật chất cho các HTX giai đoạn 2016 -2020, trong năm 2020 đã hỗ trợ cho HTX Thạnh An, xã An Thạnh Thủy đầu tư nâng cấp cải tại hệ thống nước sinh hoạt với tổng kinh phí 945 triệu đồng (trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 560 triệu đồng); hệ thống điện 03 pha cho HTX Mỹ Tịnh An với tổng kinh phí 412 triệu đồng (trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 329 triệu đồng).

Hải Đăng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết