Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Cán bộ, công chức xã An Thạnh Thủy tham gia cuộc thi “Tìm hiểu chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số tỉnh Tiền Giang”
19/11/2020

Thực hiện Công văn số 1722/UBND-CNTT ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo về việc phát động tham gia cuộc thi “Tìm hiểu chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang” năm 2019-2020; Công văn số 2680/UBND-KTTC ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phát động tham gia cuộc thi “Tìm hiểu chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang” năm 2019-2020. Ủy ban nhân dân xã An Thạnh Thủy đã tổ chức triển khai trong nội bộ 01 cuộc có 37 người dự, qua đó có 21 cán bộ, công chức và nhân dân tham gia cuộc thi “Tìm hiểu chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang”. Nội dung thi gồm Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, chính quyền số và dịch vụ công trực tuyến được thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Tiền Giang.

Mỹ Dung – An Thạnh Thủy

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết