Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Bình Phục Nhứt thực hiện chỉ số cải cách hành chính năm 2021
22/09/2021

Ngày 07 tháng 6 năm 2021 Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các phòng, ban ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Gạo. Theo đó, Bộ chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân xã được cấu trúc thành 08 lĩnh vực đánh giá, 43 tiêu chí như sau: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 07 tiêu chí; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 03 tiêu chí; Cải cách thủ tục hành chính 09 tiêu chí; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính 02 tiêu chí; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 08 tiêu chí; Cải cách tài chính công 04 tiêu chí; Hiện đại hóa hành chính 08 tiêu chí, Tác động của cải cách hành chính đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: 02 tiêu chí. Ủy ban nhân dân xã Bình Phục Nhứt giao từng công chức chuyên môn phụ trách các tiêu chí có liên quan, tham mưu thực hiện hoàn thành tốt Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 mà Ủy ban nhân dân huyện giao.

Ban biên tập

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết