Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Bình Phan: Công tác cải cách hành chính lĩnh vực Người có công
06/10/2021

Quy trình hồ sơ đề nghị hồ sơ chính sách người có công của Nhà nước trong những năm gần đây không ngừng được hoàn thiện, giải quyết được những vướng mắc trong thực tế phong trào thi đua ở địa phương. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đều quan tâm đến công tác chính sách người có công, nhận thức sâu sắc ý nghĩa của công tác này trong việc phát huy tiềm năng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhờ đó đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc rà soát hồ sơ người có công đối với hệ thống chính trị diễn ra công khai, dân chủ, được tiến hành thường xuyên, được người dân nhất là đối tượng chính sách người có công đồng tình hưởng ứng.

Việc thực hiện chính sách người có công có ý nghĩa thực tế cao với một số mục đích cụ thể sau: Có một cái nhìn tổng thể nhất về thực tế thực hiện thủ tục hành chính công nhận người có công trên địa bàn xã Bình Phan. Đưa ra phương hướng nhằm nâng cao những điểm tích cực mà xã đã làm được, hạn chế những tồn tại còn vướng mắc, tạo động lực để chính sách của nhà nước được đưa vào thực tế đời sống đem lại hiệu quả tốt nhất; nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền địa phương và của Nhà nước. Thực hiện vấn đề này cũng là cơ sở cho việc áp dụng và học tập để thực hiện chính sách người có công; hay việc thực hiện thủ tục hành chính trong thực tế.

Có thể khẳng định việc phát huy tổng hợp các giải pháp trên sẽ là sự lựa chọn mang lại kết quả tốt nhất mà các đơn vị cần nghiên cứu áp dụng để ngày một nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giải quyết chính sách người có công của từng đơn vị nói riêng, từ đó tạo nên những động lực, nền tảng cơ bản để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và ngày càng cao hơn trước những yêu cầu mới của nền kinh tế đất nước trong xu thế hội nhập và phát triển.

Quy trình giải quyết hồ sơ được rút ngắn thời gian từ 01 - 05 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ, hồ sơ giải quyết chế độ chính sách được giảm bớt văn bản. Từ đó công tác chính sách ngày càng được nâng cao, đạt hiệu quả hơn, giải quyết hồ sơ nhanh, gọn hơn, góp phần phát huy tinh thần đền ơn đáp nghĩa trong từng cán bộ, công chức trong tất cả các phong trào chính sách người có công, đặc biệt là Phong trào chăm sóc người có công với cách mạng trong thời gian tới./.

Khắc Linh (UBND xã Bình Phan)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết