Skip to Content

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Văn Bản chỉ đạo điều hành Văn Bản chỉ đạo điều hành

Tìm thấy 84 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
Số: 444/QĐ-UBND 09-02-2023 Công nhận 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.
1049/KH-UBND 05-04-2022 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 trên địa bàn huyện Chợ Gạo 2-lượt Xem
884/UBND-NC 22-03-2022 V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. 3-lượt Xem
672/KH-UBND 02-03-2022 Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2022 5-lượt Xem
624/KH-UBND 28-02-2022 Kế hoạch Chuyển đổi số huyện Chợ Gạo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 5-lượt Xem
1136/QĐ-UBND 17-02-2022 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước huyện Chợ Gạo 0-lượt Xem
4820/QĐ-UBND 24-12-2021 Về việc ban hành bộ quy trình xử lý công việc lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo 9-lượt Xem
3191/QĐ-UBND 20-08-2021 Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 5-lượt Xem
2895/QĐ-UBND 28-07-2021 Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2021 (TH,TTB) 3-lượt Xem
279/TB-UBND 01-06-2021 Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu đối với đơn khiếu nại của bà Trần Thị Hồng Xuân 15-lượt Xem

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết