Skip to Content

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Tra cứu văn bản Tra cứu văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Số: 444/QĐ-UBND 09-02-2023 Công nhận 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.
1049/KH-UBND 05-04-2022 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 trên địa bàn huyện Chợ Gạo
884/UBND-NC 22-03-2022 V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.
672/KH-UBND 02-03-2022 Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2022
624/KH-UBND 28-02-2022 Kế hoạch Chuyển đổi số huyện Chợ Gạo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
1136/QĐ-UBND 17-02-2022 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước huyện Chợ Gạo
4820/QĐ-UBND 24-12-2021 Về việc ban hành bộ quy trình xử lý công việc lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo
3191/QĐ-UBND 20-08-2021 Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
2895/QĐ-UBND 28-07-2021 Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2021 (TH,TTB)
279/TB-UBND 01-06-2021 Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu đối với đơn khiếu nại của bà Trần Thị Hồng Xuân
280/TB-UBND 01-06-2021 Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 31 tháng 5 năm 2021
255/TB-UBND 25-05-2021 Thông báo về việc họp trao đổi về tiến độ tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 877E (Đoạn từ đường tỉnh 877 đến bến đò Quơn Long)
21/2021/NĐ-CP 19-03-2021 Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
108/TB-UBND 16-03-2021 Về việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với bà Võ Thị Kim Loan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Phục Nhứt
99/TB-UBND 11-03-2021 Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp giải quyết ngập úng cục bộ theo kiến nghị các hộ dân Ô 1, khu I, thị trấn Chợ Gạo; nao vét đoạn rạch Ô 2, khu I, thị trấn Chợ Gạo và ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định
95/TB-UBND 09-03-2021 Kết luận của Chủ tịch Ủyban nhân dânhuyệnvề việc giải quyết dứt điểm các nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân còn tồn đọng
3650/QĐ-UBND 06-10-2020 Về việc ban hành quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử huyện Chợ Gạ
3590/QĐ-UBND 01-10-2020 Về việc kiện toàn Ban Biên tập và Tổ Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Chợ Gạo
2753 /QĐ-UBND 31-07-2020 Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Chợ Gạo
760/KH-UBND 20-03-2020 KH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước huyện Chợ Gạo năm 2020
497/KH-UBND 27-02-2020 Phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” năm 2020
1668/QĐ-BTTTT 11-10-2019 Sửa đổi, bổ sung Quyết định 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước
2015/QĐ-UBND 25-07-2018 Ban hành đơn giá dịch vụ quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy trên địa bàn tỉnh
2011/QĐ-UBND 25-07-2018 Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất của Doanh nghiệp tư nhân Hai Vui tại ấp Bình Khương 2, xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
1870/QĐ-UBND 09-07-2018 Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất của Doanh nghiệp tư nhân Hai Vui tại ấp Bình Khương 2, xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
838/TB-UBND 30-05-2018 Thông báo ý kiến kết luận của PCT UBND huyện về xử lý ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
848/UBND-TH 22-05-2018 V/v triển khai thực hiệncác nội dung kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy
762/TB-UBND 11-05-2018 Nội dung kết luận tại buổi tiếp công dân ngày 10/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
652/UBND-TH 24-04-2018 V/v triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018
46/2017/NĐ-CP 21-04-2018 Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết