Skip to Content

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

 
 
 
Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
(Số liệu về Diện tích và Dân số theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong năm 2013 đối với từng địa phương)

STT

Xã, thị trấn

Diện tích (ha)

Dân số (người)

 
 

1

Thị Trấn Chợ Gạo

307.67

7,525

 

2

Hoà Tịnh

704.65

6,286

 

3

Bình Phan

1,059.00

7,039

 

4

Tân Bình Thạnh

1,126.85

7,555

 

5

Trung Hoà

1,077.76

6,452

 

6

Song Bình

932.58

8,055

 

7

Phú Kiết

1,154.46

9,942

 

8

Đăng Hưng Phước

1,476.48

11,151

 

9

Tân Thuận Bình

1,225.72

10,323

 

10

Long Bình Điền

1,192.33

11,875

 

11

Mỹ Tịnh An

1,143.39

8,782

 

12

Quơn Long

1,330.55

9,538

 

13

Thanh Bình

1,399.60

9,535

 

14

Hoà Định

1,359.25

8,136

 

15

Lương Hoà Lạc

1,007.99

12,477

 

16

Xuân Đông

1,514.64

8,666

 

17

An Thạnh Thuỷ

1,573.59

12,503

 

18

Bình Phục Nhứt

1,805.76

12,358

 

19

Bình Ninh

1,864.54

10,605

 
 
 

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết