Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Huyện ủy Chợ Gạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX
23/10/2021

Ngày 19/10/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Gạo tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Ông Cao Tấn Hưởng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Ngay từ khi Nghị quyết số 13-NQ/TW được ban hành, huyện Chợ Gạo đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là một trong những nhiệm vụ quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện. Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định củng cố Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quyết định thành lập và củng cố Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

Tính đến thời điểm 31 tháng 8 năm 2021, trên địa bàn huyện có 03 Quỹ tín dụng, 25 Hợp tác xã và 01 chi nhánh Hợp tác xã (tăng 22 hợp tác xã so với cuối năm 2001). Tổng số thành viên của Hợp tác xã và quỹ tín dụng 6.165 thành viên, tăng 1.300 thành viên so với năm 2001. Tổng số lao động làm việc thường xuyên trong Hợp tác xã 364 người (trong đó có 197 người là thành viên). Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên 45 triệu đồng/năm. Tổng số cán bộ quản lý Hợp tác xã 69 người (số cán bộ quản lý Hợp tác xã đạt trình độ cao đẳng, đại học 12 người, trung cấp 32 người, còn lại chỉ được tập huấn qua các lớp bồi dưỡng ngắn hạn).

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo tặng Giấy khen cho 09 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Công Hưởng – An Khương

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết