Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo tuyên truyền bầu cử đến chức sắc, tín đồ tôn giáo
07/05/2021

Cùng với thực hiện các nội dung công tác bầu cử theo Luật định, công tác tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò của các cơ sở tôn giáo trong công tác bầu cử được Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện.

Tại huyện Chợ Gạo, Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh phối hợp UBMTTQVN huyện và xã vừa hoàn thành 3 hội nghị tuyên truyền bầu cử cho trên 250 chức sắc, tín đồ tôn giáo tại các cơ sở thờ tự gồm chùa Tam Bửu xã Hòa Định, Cao Đài Hưng Ngãi xã Đăng Hưng Phước và chùa Long Phan xã Bình Phan. 

Qua các hội nghị tuyên truyền, giúp các chức sắc, tín đồ tôn giáo hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; vị trí, vai trò của người đại biểu Nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Việc phát huy vai trò của các tôn giáo trong bầu cử là một việc làm có ý nghĩa, tạo sự đoàn kết dân tộc và đoàn kết dân tộc - tôn giáo. Qua buổi tuyên truyền cũng nhằm gặp gỡ, động viên các chức sắc, tín đồ tôn giáo thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân, đi bầu cử và góp phần vào thành công của cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngọc Duyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(2.5/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết