Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo dừng hoạt động các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19
14/10/2021

​Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19”, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện ban hành Công văn số 2476/BCĐ ngày 14 tháng 10 năm 2021 về việc dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý.

Theo đó, kể từ 17 giờ, ngày 14 tháng 10 năm 2021, dừng hoạt động kiểm soát dịch Covid-19 ở các chốt kiểm soát do Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn lập. Riêng các chốt kiểm soát dịch Covid-19 do Ủy ban nhân dân huyện quyết định thành lập (các chốt giáp ranh đường tỉnh 879, 879B, 878B) tiếp tục duy trì hoạt động để thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện.

Các xã, thị trấn còn phát sinh ca nghi nhiễm, ca nhiễm Covid-19 chưa qua 14 ngày tiếp tục thực hiện việc phong tỏa theo khu vực có ca nhiễm, nghi nhiễm để phòng, chống dịch.

Đồng thời giao Công an huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo các đội tuần tra, kiểm soát tăng cường công tác tuần tra kiểm soát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định trong công tác phòng, chống dịch.

Hoàng Long

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết