Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Xã Bình Phục Nhứt đưa vào sử dụng thiết bị đánh giá hài lòng của người dân, doanh nghiệp
27/07/2022

Thực hiện Công văn số 2056/STTTT-CNTT&BCVT ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Tiền Giang về việc đưa vào sử dụng thiết bị đánh giá hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân xã Bình Phục Nhứt thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công của tỉnh qua hệ thống thiết bị máy tính bảng được bố trí tại bộ phận một cửa của xã. Trong quý I năm 2022, có 02 công chức tiếp nhận hồ sơ được người dân đánh giá là công chức Tư pháp – Hộ tịch, công chức Văn hóa – Xã hội nhận được 09 lượt đánh giá (tất cả đều đánh giá là rất hài lòng). Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện đánh giá cán bộ khi đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của xã đạt theo mục đích, yêu cầu đề ra./.

                                                                                          Phạm Thị Chín

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết