Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

V/v Di dời Trụ sở làm việc của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo
30/08/2022

​Thực hiện Quyết định số 1782/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2) và Công văn số 424/UBND-KT ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy hoạch di dời, đầu tư xây dựng Khu hành chính huyện Chợ Gạo. Trước khi di dời, đầu tư xây dựng Khu hành chính huyện Chợ Gạo tại khu đất ấp Thạnh Lợi, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo. Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo thông báo như sau:

Kể từ ngày 27 tháng 8 năm 2022, Trụ sở làm việc của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo, các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện như: Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Văn hóa và Thông tin chuyển từ Trụ sở: số 191, Ô 2, khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo đến trụ sở mới tại: Ô 1, khu II, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo.

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo thông báo để cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị tiện việc liên hệ công tác

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết