Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

V/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021từ nguồn vốn tỉnh phân cấp huyện, tiền sử dụng đất và nguồn kết dư ngân sách huyện.
10/02/2022

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết