Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ GẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUÝ III NĂM 2022 CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN
19/09/2022

Theo Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND huyện Chợ Gạo về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Chợ Gạo

Trong Quý III năm 2022, Ủy ban nhân dân các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện tiến hành rà soát niêm yết:

+ Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công và phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.

+ Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn và cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

+ Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang.

+ Quyết định số 2280/QĐ-UBND  ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang.

+ Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang.

 

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, thủ tục hành chính: Không có.

- Trong quý III năm 2022, tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện. Tổng: 1688 hồ sơ (trong đó: 1431 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến. 248 hồ sơ mới tiếp nhận trực tiếp, 9 hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua).

-  Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 1681 hồ sơ (trong đó: 467 hồ sơ trả trước hạn: 1214 hồ sơ trả đúng hạn; quá hạn: 00 hồ sơ).

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 9 hồ sơ (trong đó:07 hồ sơ chưa đến hạn, 00 hồ sơ quá hạn).

Thời gian tới các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện tăng cường trách nhiệm của công chức đầu mối trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của hoạt động này. Kịp thời cập nhật những quy định thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện  khi có sự thay đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để kịp thời triển khai. Bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính; tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức thuận tiện trong công việc. Tiếp tục cập nhật, rà soát niêm yết công khai, bãi bỏ các thủ tục hành chính hết hiệu lực và thay thế những thủ tục hành chính mới có hiệu lực./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết