Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ GẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUÝ II NĂM 2022 CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN
21/06/2022

Theo Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND huyện Chợ Gạo về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Chợ Gạo

Trong Quý II năm 2022, Ủy ban nhân dân các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện tiến hành rà soát niêm yết:

+ Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang.

+ Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2022 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, thủ tục hành chính: Không có.

- Trong quý II năm 2022, tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện. Tổng: 1138 hồ sơ (trong đó: 1067 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến. 63 hồ sơ mới tiếp nhận trực tiếp, 8 hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua).

-  Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 1129 hồ sơ (trong đó: 960 hồ sơ trả trước hạn: 169 hồ sơ trả đúng hạn; quá hạn: 00 hồ sơ).

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 9 hồ sơ (trong đó:09 hồ sơ chưa đến hạn, 00 hồ sơ quá hạn).

Thời gian tới các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện tăng cường trách nhiệm của công chức đầu mối trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của hoạt động này. Kịp thời cập nhật những quy định thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện  khi có sự thay đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để kịp thời triển khai. Bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính; tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức thuận tiện trong công việc. Tiếp tục cập nhật, rà soát niêm yết công khai, bãi bỏ các thủ tục hành chính hết hiệu lực và thay thế những thủ tục hành chính mới có hiệu lực./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết