Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Thạnh Thủy vận động xây dựng đường pê tông Tổ 5 ấp Thạnh Kiết kinh phí trên 300 triệu đồng
08/04/2022

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Thạnh Thủy vừa vận động Nhân dân đóng góp xây dựng tuyến đường pê tông Tổ 5 ấp Thạnh Kiết.

Tuyến đường pê tông Tổ 5 ấp Thạnh Kiết có chiều dài 372 mét, mặt đường rộng 02 mét, độ dày là 15 cm, tổng kinh phí 314 triệu đồng, trong đó 11 hộ dân sống dọc theo tuyến đường đóng góp 100 triệu đồng, phần còn lại từ nguồn Quỹ Nhân dân tự nguyện đóng góp của xã.

Để góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023, thời gian qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Thạnh Thủy đã phối hợp các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng tham gia đóng góp xây dựng hệ thống giao thông xóm ấp với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Cùng với công tác vận động, Ủy ban MTTQVN xã An Thạnh Thủy còn thành lập các Tổ giám sát đầu tư cộng đồng để giám sát các công trình thi công nhằm đảm bảo chất lượng và thời gian thi công công trình.

Công Hưởng - Ngọc Xuyên

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết