Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác mặt trận năm 2022 trên địa bàn huyện
14/11/2022

Đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang do ông Huỳnh Văn Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác mặt trận năm 2022 tại huyện Chợ Gạo.

Tại các buổi kiểm, các thành viên Đoàn trực tiếp, trao đổi những vấn đề liên quan. Mặt trận huyện, xã báo cáo tình hình công tác Mặt trận năm 2022, nêu một số vấn đề trọng tâm, mô hình cụ thể, có tính mới, sáng tạo trong công tác Mặt trận, công tác phối hợp; thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Trong năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và cấp cơ sở có 15 mô hình về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được đánh giá hiệu quả; mô hình sinh kế “bó chổi que dừa” xã An Thạnh Thủy và mô hình cho mượn bò con nuôi làm giống tại ấp Hòa Mỹ, xã Bình Ninh đạt hiệu quả tiếp tục nhân rộng. Quỹ “Vì người nghèo” vận động với số tiền 3,225 tỷ đồng, từ nguồn Quỹ đã xây mới 42 căn và sửa chữa 01 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo với tổng kinh phí là 1,895 tỷ đồng; hỗ trợ vốn phát triển sản xuất cho 19 hộ nghèo; tặng học bổng cho học sinh, giúp khám chữa bệnh, hỗ trợ quà Tết, cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn; mua vật tư, cây, con giống để giúp hộ nghèo phát triển sản xuất với tổng số tiền trên 01 tỷ đồng. Đoàn đã đi kiểm tra ngẫu nhiên tại 02 đơn vị cấp huyện là Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Bình và thị trấn Chợ Gạo.

Qua công tác kiểm tra đoàn nắm tình hình những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện công tác mặt trận, các phong trào, cuộc vận động, kết quả thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, cấp huyện, hoạt động hiệp thương phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức thành viên; các hoạt động khác, định hướng, hướng dẫn giải quyết khó khăn, ghi nhận đề xuất kiến nghị.

Quốc Việt - Khánh An

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết