Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang giám sát việc thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW và Chỉ thị 03-CT/TW của Ban Bí thư tại huyện Chợ Gạo
21/04/2022

Chiều ngày 19/4/2022, Đoàn Giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang do ông Huỳnh Văn Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh làm Trưởng đoàn đến giám sát việc thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW ngày 15/12/2016 và Chỉ thị 03-CT/TW ngày 19/05/2021 của Ban Bí thư trên địa bàn thị trấn Chợ Gạo. Cùng tham gia buổi giám sát có ông Lê Văn Mỹ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Gạo.

Tại buổi làm việc, Đoàn Giám sát UB MTTQ VN tỉnh tập trung giám sát việc quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng đô thị văn minh, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; việc quán triệt trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền trong lãnh, chỉ đạo và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong tổ chức thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra việc chính quyền triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đối với 2 cuộc vận động tại các khu phố trên địa bàn thị trấn Chợ Gạo.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hơn 5 năm qua, thị trấn đã có 28 hộ thoát nghèo, hiện thị trấn còn 33 hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2021 là 64,8 triệu đồng/người/năm, hàng năm có trên 98% hộ được công nhận đạt gia đình văn hóa, 3/3 khu dân cư văn hóa, thị trấn Chợ Gạo được công nhận lại thị trấn văn minh đô thị. Hiện tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

Trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, năm 2021 Ủy ban MTTQVN thị trấn Chợ Gạo tổ chức ra mắt 1 điểm bán hàng Việt tại Ô2, khu II. Trong năm 2022, UB MTTQVN thị trấn chuẩn bị ra mắt điểm bán hàng Việt tại Khu III và tiếp tục nhân rộng ra nhiều điểm bán hàng Việt trên địa bàn thị trấn.

Kết luận buổi làm việc, ông Huỳnh Văn Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đánh giá cao vai trò của cấp ủy, chính quyền thị trấn Chợ Gạo trong lãnh, chỉ đạo và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong tổ chức thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đồng thời, Ông đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy thị trấn tiếp tục tăng cường vai trò của cấp ủy trong thực hiện 02 cuộc vận động; tiếp tục triển khai việc thực hiện 02 cuộc vận động đến đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức; Ủy ban MTTQVN thị trấn thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ với UBND thị trấn, tổ chức sơ kết thực hiện 02 cuộc vận động nhằm đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả 02 cuộc vận động trong thời gian tới.

Ngọc Xuyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết