Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Trung Hòa thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới nâng cao
02/12/2021

Với sự nỗ lực của hệ thống chính trị xã Trung Hòa huyện Chợ Gạo và sự chung tay góp sức của người dân, đến nay, các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao của xã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao.

Sau 04 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Trung Hòa đã huy động được 10 tỷ 240 triệu đồng. Trong đó, vốn Tỉnh từ Chương trình MTQG là 8,9 tỷ đồng; vốn huyện 500 triệu đồng và từ nguồn vốn nhân dân đóng góp 840 triệu đồng đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông thôn.

Trong năm 2021, được UBND huyện quan tâm đầu tư thi công nhựa hóa đường đội 3 ấp Phú Hòa, đường đội 4 Trung Chánh, đường đội 1, đội 5 ấp Trung Hòa và đường Rạch Cai Thiệm, tổng chiều dài 5km và tuyến đường Bùi Văn Khánh hiện đang thi công. Đến nay, 8 tuyến đường xã, chiều dài 11,7 km, tỷ lệ chiếu sáng đạt 100%; đường trục ấp có 10 tuyến, chiều dài 13,4km đều được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm và tỷ lệ chiếu sáng đều đạt 100%. Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa, đạt 100% cứng hóa. Toàn xã có 04 tuyến dài 4,3km được cán pêtông và trải đá 0x4 đạt 100%.

Với sự hỗ trợ của Nhà nước và nguồn lực trong nhân dân, xã đã tập trung xây dựng đường giao thông nông thôn nhằm góp phần thay đổi giao thông nông thôn, tạo thuận lợi nhất cho người dân trong việc đi lại, đẩy mạnh giao thương sản phẩm hàng hóa.

                                                                                                                        Công Hưởng - An Khương
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết