Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn ở vòng 2; danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự phỏng vấn ở vòng 2 trong kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 và nôp phí xét tuyển viên chức
11/08/2022

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết