Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Thông tin chi tiết Danh mục Dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (ĐỢT 2)
13/08/2018

PHỤ LỤC 1

THÔNG TIN CHI TIẾT DANH MỤC DỰ ÁN MỜI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2017 (ĐỢT 2)

(Thực hiện theo Luật Đấu thầu và Nghị định 30/2015/NĐ-CP)

 

  1

Các dự án công nghiệp sử dụng công nghệ cao/ Các dự án sử dụng công nghệ cao

2

Siêu thị Long Bình Điền/ Khu thương mại - dịch vụ Long Bình Điền

3

Chợ Bến Tranh và khu tái định cư xã Lương Hòa Lạc

4

Khu liên hợp thể thao

 

 

 

 

DỰ ÁN 1:

1. Tên dự án

Các dự án công nghiệp sử dụng công nghệ cao/ Các dự án sử dụng công nghệ cao

2. Mục tiêu dự án

Chế biến nông sản sử dụng kỹ thuật công nghệ cao

3. Hình thức đầu tư

100% vốn của nhà đầu tư

4. Quy mô dự án

- Diện tích sử dụng đất: 10 ha

- Tổng số vốn đầu tư dự kiến: 300 tỷ

5. Căn cứ xây dựng dự án:

- Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Gạo đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 4440/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Chợ Gạo.

-Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND huyện Chợ Gạo về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo (giai đoạn 2013-2020).

6. Vị trí khu đất dự án

- Địa điểm: ấp Thạnh Lợi, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo; cách Tp Mỹ Tho 11 km về hướng Đông

- Tứ cận khu đất:

+ Phía Đông: giáp kênh cộng đồng

+ Phía Tây: giáp ĐT 879C

+ Phía Nam: giáp đường dân sinh (đát 0x4, mặt đường rộng 4m)

+ Phía Bắc: giáp đường kênh ngang

- Tài liệu đính kèm:  Bản đồ vị trí khu đất dự án

7. Một số thông tin dự án

 

Đất đai

- Loại đất:  đất công do UBND huyện quản lý

 

Kết nối giao thông:

Đặc điểm: rất thuận tiện do án nằm cặp đường tỉnh 879C

Nguồn điện

Nguồn điện cung cấp cho dự án từ lưới điện quốc gia, đảm bảo cung cấp đầy đủ và ổn định.

Nguồn nước cấp

- Đảm bảo đấu nối và cung cấp đầy đủ cho dự án

Xử lý chất thải/  nước thải

- Biện pháp xử lý chất thải: thu gom xử lý tập trung.

- Biện pháp xử lý nước thải: xây dựng hệ thống cống rãnh thoát nước.

8. Điều kiện hoặc ưu đãi đầu tư:

* Điều kiện đầu tư:

- Theo Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013.

*Ưu đãi đầu tư:

 - Theo Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc ban hành quy định về chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

9. Thời hạn dự án

49 năm

 

DỰ ÁN 2:

1. Tên dự án:

Siêu thị Long Bình Điền/ Khu thương mại - dịch vụ Long Bình Điền

2. Mục tiêu dự án:

Xây dựng khu thương mại, dịch vụ phục vụ nhu cầu mua sắm của Nhân dân.

3. Hình thức đầu tư:

100% vốn của nhà đầu tư

4. Quy mô dự án:            

- Diện tích sử dụng đất: 4.500 m2   /2.093 m2

- Tổng số vốn đầu tư dự kiến: 20 tỷ

5. Căn cứ xây dựng dự án:  

- Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Gạo đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

- Quyết định số 4440/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Chợ Gạo.

- Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND huyện Chợ Gạo về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo (giai đoạn 2013-2020).

6. Địa điểm dự án:            

- Địa điểm: xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo; cách Tp Mỹ Tho khoảng 10 km về hướng Đông.

- Tứ cận khu đất:

+ Phía Đông: giáp ĐH 24C

+ Phía Tây: giáp đất dân

+ Phía Nam: giáp chợ Long Bình Điền hiện hữu

+ Phía Bắc: giáp QL 50

- Tài liệu đính kèm:  Bản đồ vị trí khu đất dự án

7. Một số thông tin dự án

 

 

Đất đai

Đất sạch do Nhà nước quản lý, đã san lắp mặt bằng hoàn chỉnh

Kết nối giao thông

Khu đất nằm giáp QL 50 và ĐH 24C nên rất thuận tiện giao thông.

Nguồn điện    

Nguồn điện cung cấp cho dự án từ lưới điện quốc gia, đảm bảo cung cấp đầy đủ và ổn định.

Nguồn nước

 Đảm bảo đấu nối và cung cấp đầy đủ cho dự án

Xử lý chất thải/ nước thải

- Biện pháp xử lý chất thải: thu gom xử lý tập trung

- Biện pháp xử lý nước thải: xây dựng hệ thống cống rãnh thoát nước xả vào hệ thống chung

8. Điều kiện hoặc ưu đãi đầu tư:

* Điều kiện đầu tư: theo điều kiện quy định tại Luật đất đai năm 2013

* Ưu đãi đầu tư:

 - Theo Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc ban hành quy định về chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

+ Ưu đãi về tiền thuê đất (căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP): miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước;  miễn tiền thuê đất 03 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản.

9. Thời hạn dự án

49 năm

 

 

DỰ ÁN 3:

1.Tên dự án

Chợ Bến Tranh và Khu tái định cư xã Lương Hòa Lạc

2. Mục tiêu dự án

Xây dựng chợ truyền thống và khu phố chợ phục vụ nhu cầu mua bán và nhà ở của Nhân dân

3. Hình thức đầu tư

100% vốn của nhà đầu tư

4. Quy mô dự án

- Diện tích sử dụng đất: đất công 4.993 m2 và 2.526 m2 đất thỏa thuận nhận chuyển nhượng của các hộ dân.

- Tổng số vốn đầu tư dự kiến: 20 tỷ

5. Căn cứ xây dựng dự án

- Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Gạo đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

- Quyết định số 4440/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Chợ Gạo.

- Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND huyện Chợ Gạo về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo.

6. Vị trí khu đất dự án

- Địa điểm: xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo; cách Tp Mỹ Tho khoảng 03 km về hướng Bắc.

- Tứ cận khu đất:

+ Phía Đông: giáp chùa Triều Long và khu dân cư

+ Phía Tây: giáp ĐT. 879

+ Phía Nam: giáp khu dân cư

+ Phía Bắc: giáp khu dân cư

- Tài liệu đính kèm:  Bản đồ vị trí khu đất dự án                       

7. Một số thông tin dự án

 

Đất đai

Đất công do Nhà nước quản lý là 4.993 m2 và 2.526 m2 đất của các hộ dân do doanh nghiệp tự thỏa thuận chuyển nhượng

Kết nối giao thông

Khu đất nằm cặp ĐT.879 nên rất thuận lợi giao thông

Nguồn điện    

Nguồn điện cung cấp cho dự án từ lưới điện quốc gia, đảm bảo cung cấp đầy đủ và ổn định.

Nguồn nước

 Đảm bảo đấu nối và cung cấp đầy đủ cho dự án

Xử lý chất thải/ nước thải

- Biện pháp xử lý chất thải: thu gom xử lý tập trung

- Biện pháp xử lý nước thải: xây dựng hệ thống cống rãnh thoát nước xả vào hệ thống chung

8. Điều kiện hoặc ưu đãi đầu tư

* Điều kiện đầu tư: theo Luật đất đai năm 2013, Luật Kinh doanh bất động sản.

* Ưu đãi đầu tư: theo Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc ban hành quy định về chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang

- Ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước (căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP): đối với diện tích đất 4.993 m2 xây dựng chợ

Dự án đầu tư chợ thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

+ Áp dụng mức giá thấp nhất của loại đất tương ứng trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

+ Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước.

+ Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 11 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản.

9. Thời hạn dự án

49 năm

 

DỰ ÁN 4:

1. Tên dự án

Khu liên hợp thể thao

2. Mục tiêu dự án

Xây dựng khu liên hợp thể dục thể thao phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của Nhân dân 

3. Hình thức đầu tư

100% vốn của nhà đầu tư

4. Quy mô dự án

- Diện tích sử dụng đất: 8.070 m2

- Tổng số vốn đầu tư dự kiến: 20 tỷ

5. Căn cứ xây dựng dự án

- Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Gạo đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

- Quyết định số 4440/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Chợ Gạo.

- Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND huyện Chợ Gạo về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo.

6. Địa điểm dự án

- Địa điểm: ấp Lương Phú A, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo; cách Tp Mỹ Tho khoảng 03 km về hướng Bắc

- Tứ cận khu đất: thửa đất số 15, tờ bản đồ số 14, diện tích 6.563,5m2; thửa đất số 176, tờ bản đồ số 11, diện tích 1.507,1m2;

- Tài liệu đính kèm:  Bản đồ vị trí khu đất dự án                       

7. Một số thông tin dự án

 

Đất đai

Đất sạch do Nhà nước quản lý

Kết nối giao thông

Khu đất nằm cạnh ĐT. 879 rất thuận lợi giao thông

Nguồn điện    

Nguồn điện cung cấp cho dự án từ lưới điện quốc gia, đảm bảo cung cấp đầy đủ và ổn định.

Nguồn nước

 Đảm bảo đấu nối và cung cấp đầy đủ cho dự án

Xử lý chất thải/ nước thải

- Biện pháp xử lý chất thải: thu gom, xử lý tập trung

- Biện pháp xử lý nước thải: xây dựng hệ thống cống rãnh thoát nước xả vào hệ thống chung

8. Điều kiện ưu đãi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều kiện để hưởng ưu đãi đầu tư (đối với nhà đầu tư trong nước):

Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải thuộc danh mục loại hình và đáp ứng các tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Ưu đãi đầu tư:

- Theo Quyết định 19/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp:

+ Được ngân sách tỉnh hỗ trợ 01 lần kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng theo mức 20% giá trị quyết toán hoàn thành công trình được cơ quan có thẩm quyền thẩm định. Mức hỗ trợ tối đa không quá 3 tỷ đồng/dự án.

+ Miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê.

- Theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015, ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

+ Thu nhập miễn thuế: phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hóa để lại để đầu tư phát triển cơ sở đó theo quy định của luật chuyên ngành về giáo dục - đào tạo, y tế và về lĩnh vực xã hội hóa khác

+ Áp dụng thuế suất 10% đối với phần thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt động xã hội hóa

+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo.

 

9. Thời hạn dự án

49 năm

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết