Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội năm 2023 trên địa bàn huyện Chợ Gạo
05/05/2023

Ngày 04/5/2023, Đoàn Giám sát Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do bà Nguyễn Thị Mỹ Nương - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội năm 2023 trên địa bàn huyện Chợ Gạo.

Buổi sáng Đoàn Giám sát thực tế tại xã Thanh Bình về tình hình thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hoạt động của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật; kiểm tra hồ sơ thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, hồ sơ xác định mức độ khuyết tật. Sau khi làm việc xong xã Thanh Bình Đoàn Giám sát làm việc với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.

Trong năm 2023 trên địa bàn huyện Chợ Gạo có 9.671 đối tượng hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, trong đó: có 16 trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng; 15 người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; 03 Người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; 6 người đơn thân nghèo, cận nghèo đang nuôi con; 15 người cao tuổi nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng; 3.778 người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; 3.627 người khuyết tật nặng; 1.102 người khuyết tật đặc biệt nặng; hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng cho 1.109 hộ.

Trong năm 2022 đã hỗ trợ mai táng phí cho 594 trường hợp với tổng kinh phí là 4.086.400.000 đồng, 04 tháng đầu năm 2023 hỗ trợ mai táng phí cho 181 trường hợp với tổng kinh phí là 1.301.200.000 đồng. Trong năm 2022 đã trợ giúp xã hội khẩn cấp cho 05 trường hợp (trẻ em đuối nước, tai nạn giao thông, người tử vong không người thân) tổng kinh phí hỗ trợ là 90 triệu đồng, trong 4 tháng đầu năm 2023 đã trợ giúp xã hội khẩn cấp cho 01 trường hợp trẻ em đuối nước, kinh phí hỗ trợ là 18 triệu đồng.

Qua giám sát nhằm đánh giá việc thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn; nắm bắt thực tiễn việc triển khai thực hiện các chính sách; hoạt động của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật. Đồng thời kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc qua đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị trong tổ chức thực hiện.

Hoàng Long

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết