Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chợ Gạo doanh số cho vay đạt trên 35 tỷ đồng
12/05/2023

Ngày 10/5/2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chợ Gạo tổ chức phiên họp định kỳ lần 2 năm 2023. Ông Cao Tấn Hưởng - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện chủ trì phiên họp.

Tính đến ngày 30/4/2023, tổng nguồn vốn huy động được 69,7 tỷ đồng, tăng 7,6 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế, cá nhân 36,2 tỷ đồng, tăng 5,2 tỷ đồng so với đầu năm; tiền gửi tiết kiệm qua Tổ tiết kiệm và vay vốn là 33,5 tỷ đồng, tăng 2,4 tỷ đồng so với đầu năm.

Doanh số cho vay đến ngày 30/4/2023 là 35,5 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến 30 tháng 4 năm 2023 là 386,8 tỷ đồng, đạt 96,12% kế hoạch được giao, tăng 15,9 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 4,3% so với đầu năm. Tổng số hộ vay còn dư nợ là 10.778 hộ, gồm 298 Tổ tiết kiệm và vay vốn, giảm 01 tổ so với đầu năm. Đến ngày 30 tháng 4 năm 2023, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 817 triệu đồng, tăng 24 triệu đồng so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 0,21% trong tổng dư nợ.

Trong quý II năm 2023, Phòng giao dịch NHCSXH huyện và các Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp trong thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên; phối hợp chấn chỉnh các tồn tại trong công tác nhận ủy thác vay vốn.  Đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện rà soát nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn huyện.

Công Hưởng - Ngọc Xuyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết