Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Năm 2022 vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Chợ Gạo hơn 44,7 tỷ đồng
22/03/2022

Trong năm 2022, tổng số vốn giao đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Chợ Gạo là 44,741 tỷ đồng gồm 19 công trình, trong đó có 10 công trình chuyển tiếp, 9 công trình thi công mới.

Ước giá trị thực hiện từ đầu năm 2022 đến nay là 30,6 tỷ đồng. Trong đó vốn Ngân sách tỉnh là 07 công trình với kế hoạch vốn là 28,7 tỷ đồng, giá trị thực hiện đến nay là 29,5 tỷ đồng, trong đó công trình chuyển tiếp 05 công trình (01 công trình đã thi công xong, 03 công trình đang thi công, 01 công trình đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật); 02 công trình khởi công mới.

Vốn ngân sách huyện gồm 12 công trình với kế hoạch vốn hơn 16 tỷ đồng, giá trị thực hiện đến nay là 1,1 tỷ đồng, trong đó công trình chuyển tiếp 05 công trình (03 công trình đã thi công xong, 02 công trình đang thi công); 07 công trình thi công mới (06 công trình đã phê duyệt chủ trương đầu tư, 01 công trình đang xác định vị trí.

Hoàng Long

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết