Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Khu khám chữa bệnh theo yêu cầu huyện Chợ Gạo
13/08/2018

1. Tên dự án

Khu khám chữa bệnh theo yêu cầu huyện Chợ Gạo

2. Mục tiêu dự án

Xây dựng khu khám chữa bệnh theo yêu cầu phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân

3. Hình thức đầu tư

100% vốn của nhà đầu tư

4. Quy mô dự án

- Diện tích sử dụng đất: 2.093 m2

- Tổng số vốn đầu tư dự kiến: tối thiểu 20 tỷ

5. Căn cứ xây dựng dự án

- Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Gạo đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 4440/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Chợ Gạo.

- Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500: Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu khám chữa bệnh theo yêu cầu huyện Chợ Gạo.

6. Vị trí khu đất dự án

- Địa điểm: xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo; cách Tp Mỹ Tho 10 km về hướng Đông

- Tứ cận khu đất:

+ Phía Bắc: giáp Quốc lộ 50.

+ Phía Nam: giáp đất chợ;

+ Phía Đông: giáp đường ĐH24C;

+ Phía Tây: giáp đất dân.

- Tài liệu đính kèm:  Bản đồ vị trí khu đất dự án

7. Một số thông tin dự án

 

Đất đai

- Loại đất:  đất công do UBND huyện quản lý

 

Kết nối giao thông:

Đặc điểm: rất thuận tiện do dự án nằm ở cặp nút giao ĐH.24C và QL.50

Nguồn điện

Nguồn điện cung cấp cho dự án từ lưới điện quốc gia, đảm bảo cung cấp đầy đủ và ổn định.

Nguồn nước cấp

- Đảm bảo đấu nối và cung cấp đầy đủ cho dự án

Xử lý chất thải/  nước thải

- Biện pháp xử lý chất thải: thu gom xử lý tập trung.

- Biện pháp xử lý nước thải: xây dựng hệ thống cống rãnh thoát nước.

8. Điều kiện hoặc ưu đãi đầu tư:

* Điều kiện đầu tư:

- Theo Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013.

*Ưu đãi đầu tư:

 - Theo Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc ban hành quy định về chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

9. Thời hạn dự án

30 năm

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết