Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

KHO BẠC NHÀ NƯỚC CHỢ GẠO TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG KIỂM SOÁT CHI VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2022
21/10/2022

Cải cách hành chính (CCHC) là một trong ba khâu đột phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn, xác định tầm quan trọng trong công tác CCHC. Kho bạc Nhà nước Chợ Gạo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt những kết quả khá toàn diện và nổi bật, tạo động lực mạnh mẽ cho toàn cán bộ công chức trong đơn vị mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy và nâng cao vị thế, năng lực trên địa bàn.

Nhằm giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, Ban Giám đốc Kho bạc Nhà nước Chợ Gạo đã hạ quyết tâm và đưa ra mục tiêu năm 2022: phấn đấu phong trào thi đua “Đẩy mạnh Cải cách hành chính” do Kho bạc Nhà nước Tiền Giang và Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo phát động; tiếp tục nâng cao chất lượng xử lý Thủ tục hành chính (TTHC) trên Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 của Kho bạc Nhà nước, phấn đấu tỷ lệ TTHC giải quyết trên Dịch vụ công đạt 100%.

Kết quả nổi bật nhất của đơn vị trong CCHC năm qua là toàn bộ cán bộ công chức đã thay đổi cách nghĩ cách làm, năng động sáng tạo trong công việc, xử lý hồ sơ không để tồn đọng, trễ hạn. Tính đến ngày 30/9/2022, Kho bạc Nhà nước Chợ Gạo đã thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra về giữ vững thành tích thi đua “Đẩy mạnh Cải cách hành chính”; tỷ lệ TTHC giải quyết trên Dịch vụ công đạt 100%; hồ sơ quá hạn đã không còn; tỷ lệ đơn vị khai thác, sử dụng cảnh báo rủi ro qua Smartphone là 100%. Tổng số TTHC Kho bạc Nhà nước Chợ Gạo tiếp nhận và xử lý trên Dịch vụ công từ 01/01/2022 đến 30/9/2022 là 33.504 món, đạt được chỉ tiêu phấn đấu mà đơn vị đặt ra đầu năm; chất lượng phục vụ nâng cao, đạt được mục tiêu chất lượng ISO 9001:2015, không có cá nhân Giao dịch viên nào để tỷ lệ quá hạn vượt tỷ lệ quy định đã ký kết với Ban Giám đốc.

Qua kết quả nêu trên, có thể khẳng định việc áp dụng Dịch vụ công trong chi Ngân sách nhà nước luôn mang lại kết quả hết sức tích cực ở tất cả các khâu. Đối với Chủ tài khoản đơn vị luôn theo dõi và nắm bắt được công tác tài chính - ngân sách của đơn vị mình và tình hình hồ sơ chứng từ đã gửi qua Dịch vụ công; không còn xảy ra tình trạng thất lạc hồ sơ chứng từ mà không rõ nguyên nhân hoặc hồ sơ, chứng từ gởi đến Kho bạc nhiều ngày nhưng chưa nhận được kết quả giải quyết. Đối với Kho bạc chính là đề cao tinh thần và thái độ trách nhiệm của từng vị trí công chức tham gia vào quy trình xử lý hồ sơ, chứng từ, Ban Giám đốc luôn đồng hành xử lý và giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết hồ sơ chứng từ của Giao dịch viên, cho thấy tính ưu việt của Dịch vụ công trong giai đoạn hiện nay:“công khai và minh bạch, nhanh chóng và kịp thời, chất lượng và hiệu quả.”

Với những kết quả đạt được trên có thể nói CCHC tại Kho bạc Nhà nước Chợ Gạo trong những năm qua đã cơ bản đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cũng là khâu đột phá quan trọng góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Kho bạc Nhà nước nói chung và đơn vị Kho bạc Nhà nước Chợ Gạo nói riêng, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đơn vị Kho bạc Nhà nước Chợ Gạo hoàn toàn vững mạnh về mọi mặt, đội ngũ cán bộ công chức linh hoạt, mạnh mẽ, đi đầu trong mọi nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tuy còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước, nhưng đội ngũ cán bộ công chức Kho bạc Nhà nước Chợ Gạo luôn sẵn sàng trước những cơ hội và thách thức lớn của một nền hành chính hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên; ý Đảng, lòng dân hoà quyện, đó là sức mạnh của truyền thống lịch sử, cách mạng và tinh thần đoàn kết, nhất trí của toàn thể cán bộ công chức của đơn vị, mỗi lĩnh vực luôn thôi thúc mọi người và là sứ mệnh của mỗi cán bộ công chức cho sự nghiệp phát triển trong thời gian tới./.

Nguyễn Võ Thủy Tiên

Tương phản
Đánh giá bài viết(4.90/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết