Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ Kinh doanh về thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Chợ Gạo
15/03/2023

Ngày 20/02/2023, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo ban hành Kế hoạch số 428/KH-UBND  tổ chức Hội nghị đối thoại Nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện về các nội dung liên thủ tục hành chính năm 2023. Nội dung trọng tâm của kế hoạch như sau:

         1. Mục đích xây dựng kế hoạch nhằm tổ chức gặp gỡ và trao đổi giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện cấp xã với Nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Buổi gặp gỡ nhằm lắng nghe, ghi nhận các phản ánh, kiến nghị của Nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện về quản trị và hành chính công và thủ tục hành chính; qua đó, kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng của Nhân dân và doanh nghiệp; nâng cao sự hài lòng của Nhân dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cấp chính quyền. Buổi gặp gỡ nhằm cung cấp thông tin, làm rõ tác động của quản trị và hành chính công đến tăng trưởng kinh tế của thị xã, đồng thời phản ánh vai trò của quản trị và hành chính công hiện nay từ phía Nhân dân và doanh nghiệp đối với chính quyền các cấp.

         2. Yêu cầu của kế hoạch là việc tổ chức gặp gỡ Nhân dân và doanh nghiệp cần thực hiện rộng khắp các ấp, khu phố trên địa bàn huyện; tạo được không khí dân chủ, công khai, minh bạch; tạo sự gần gũi giữa lãnh đạo chính quyền với Nhân dân và doanh nghiệp; ghi nhận và giải quyết kịp thời, hiệu quả, thực chất các phản ánh về quyền lợi chính đáng của Nhân dân và doanh nghiệp.

         3. Thời gian và số lượng thực hiện:  Thời gian: trong quý II, và quý III năm 2023. Số lượng: Cấp huyện: tổ chức gặp gỡ Nhân dân và doanh nghiệp về PAPI  ít nhất 50% số xã, phường, trên địa bàn. Cấp xã: đảm bảo thực hiện tổ chức ít nhất 04 buổi gặp gỡ trên địa bàn cấp xã.

         4. Thành phần tham dự gồm Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành có liên quan; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, cán bộ, công chức cấp xã có liên quan. Đại diện Nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức gặp gỡ (mỗi buổi gặp gỡ từ 100 - 150 người đối với cấp huyện và từ 50 người trở lên đối với cấp xã). Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, cấp xã tham dự.

         5. Nội dung buổi gặp gỡ:

         a) Công khai các nội dung về thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước (các vấn đề nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định,...), nhất là kết quả đạt được của huyện, cấp xã.

         b) Ghi nhận tại buổi gặp gỡ và bằng phiếu ghi nhận (theo phụ lục kèm theo Kế hoạch này) các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân và doanh nghiệp về quản trị và hành chính công ở địa phương đối với các nội dung trọng tâm về: việc tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; vấn đề kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; ý kiến của người dân về thủ tục hành chính công; mức độ hài lòng của người dân về cung ứng dịch vụ công (điện, nước, đường giao thông,...); các vấn đề của địa phương về quản trị môi trường và quản trị điện tử.

         c) Trao đổi, giải quyết các ghi nhận

         - Trường hợp thuộc thẩm quyền: chủ trì buổi gặp gỡ, các cơ quan, ban, ngành huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết ngay các kiến nghị, phản ánh của Nhân dân, doanh nghiệp tại buổi gặp gỡ. Trường hợp vụ việc phức tạp phải thông báo cho Nhân dân, doanh nghiệp về thời gian giải quyết và giao một đầu mối là cá nhân hoặc cơ quan để tham mưu giải quyết.

         - Trường hợp vượt thẩm quyền: chủ trì buổi gặp gỡ giao một đầu mối là cá nhân hoặc đơn vị tổng hợp những kiến nghị, phản ánh của Nhân dân và doanh nghiệp tham mưu gửi các cơ quan cấp trên.

         ​d) Tổng hợp báo cáo kết quả buổi gặp gỡ theo quy định./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết