Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Huyện Chợ Gạo hoàn thành tổ chức gặp gỡ Nhân dân và doanh nghiệp về các nội dung liên quan Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Chợ Gạo
07/11/2022

Thực hiện Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức gặp gỡ Nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về các nội dung liên quan Chỉ số Hiệu quả Quản trị và hành chính công giai đoạn 2022 - 2025. Để góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp của các cấp chính quyền trên địa bàn huyện, cải thiện và nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công giai đoạn 2022 - 2025, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo đã ban hành Kế hoạch tổ chức gặp gỡ Nhân dân và doanh nghiệp về các nội dung liên quan Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện.

Mới đây, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức 02 buổi gặp gỡ tại xã Lương Hòa Lạc và xã Bình Phan.  Đối với các buổi gặp gỡ do Ủy ban nhân dân huyện tổ chức, thành phần tham dự gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nội vụ, trong năm 2022, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức ít nhất 02 buổi gặp gỡ, thời gian, địa điểm cụ thể do Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chọn, đảm bảo hoàn thành trước ngày 28 tháng 10 năm 2022. Buổi gặp gỡ gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân và cán bộ, công chức, Đại diện Nhân dân và doanh nghiệp tại các ấp, khu phố trên địa bàn xã, thị trấn.

Người dân phấn khởi bày tỏ nhiều ý kiến gởi đến Đảng ủy, UBND, các ngành xoay quanh các vấn đề như: GTNT, an ninh trật tự, y tế, các vấn đề về thủ tục đất đai, phản ánh tình trạng thu gom, xử lí rác thải bảo vệ môi trường, GTNT. Nhân dân còn kiến nghị đến vấn đề chặt mé cây xanh che khuất tầm nhìn và tình trạng lấn chiến hành lang ATGT. Bên cạnh đó, cử tri còn đề xuất những giải pháp đảm bảo an ninh trật tự và công tác xử lí thu gom rác thải,…

Ông Nguyễn Văn Sáu- người dân khu I thị trấn Chợ Gạo tham dự buổi gặp gỡ Nhân dân và doanh nghiệp về các nội dung liên quan Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cho biết: “ Ông tham gia đóng góp ý kiến về các lĩnh vực liên quan đến GTNT, thái độ phong cách phục vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, ông mong muốn thị trấn sẽ tiếp tục tổ chức những buổi gặp gỡ như thế này để người dân đóng góp ý kiến của mình về những mặt tích cực cũng như những hạn chế cần khắc phục”

Đến ngày 28/10/2022, UBND 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Gạo đã hoàn thành tổ chức  gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND và người dân, doanh nghiệp về các nội dung liên quan đến chỉ số Quản trị và hành chính công (PAPI). Việc tổ chức gặp gỡ Nhân dân và doanh nghiệp tạo sự gần gũi giữa lãnh đạo chính quyền với Nhân dân và doanh nghiệp; ghi nhận và giải quyết kịp thời, hiệu quả, thực chất các phản ánh về quyền lợi chính đáng của Nhân dân và doanh nghiệp.

Tại buổi gặp gỡ, người dân đã kiến nghị, phản ánh các vấn đề liên quan đến vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương và các ngành chức năng trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, mức độ hài lòng về cung ứng dịch vụ công, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực đời sống xã hội. … Buổi gặp gỡ nhằm để lãnh đạo các cấp, các ngàn lắng nghe, ghi nhận các phản ánh, kiến nghị chính đáng của Nhân dân và doanh nghiệp về quản trị và hành chính công; qua đó kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng của Nhân dân và doanh nghiệp; nâng cao sự hài lòng của Nhân dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của chính quyền cấp huyện, cấp xã.

Buổi gặp gỡ nhằm cung cấp thông tin, làm rõ tác động của quản trị và hành chính công đến tăng trưởng kinh tế của huyện, xã, thị trấn, đồng thời phản ánh vai trò của quản trị và hành chính công hiện nay từ phía Nhân dân và doanh nghiệp đối với chính quyền cấp huyện, cấp xã. Đồng thời, UBND cấp huyện, cấp xã chuyển những kiến nghị chính đáng của người dân (không thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện) đến cấp trên xem xét, giải quyết….

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết