Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất
28/07/2021

HƯỚNG DẪN

Nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động

để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

 • Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
 • Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19,  Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Chợ Gạo hướng dẫn nội dung cho vay đối với người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất như sau:

I. Đối tượng, điều kiện vay vốn:

1/ Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động.

 1. Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.
 2. Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

2/ Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh.

 1. Đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022:
 • Phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.
 • Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.
 •    Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.
 •  Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

        b)  Đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất, kinh doanh:

        - Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

 •  Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.
 •  Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.

III. Mức cho vay:

Khách hàng được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất tối đa 03 tháng lương tối thiểu vùng/người lao động.

        IV. Lãi suất cho vay:

 • Lãi suất cho vay: 0%/năm
 • Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm

        V. Thời hạn cho vay:

Thời hạn cho vay do NHCSXH và khách hàng thỏa thuận dưới 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên.

        VI. Bảo đảm tiền vay

Khách hàng không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay.

 • Khách hàng có nhu cầu vay vốn, xin liên hệ tổ Kế hoạch - Nghiệp vụ NHCSXH huyện Chợ Gạo
 • Địa chỉ: 79, Ô 4, Khu 1, Thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo.
 • ĐT: 0273. 3650767 hoặc 0273. 3650768

 

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH TIỀN GIANG 

 PHÒNG GIAO DỊCH HUYỆN CHỢ GẠO​​

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết