Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Hội Nông dân xã Đăng Hưng Phước giải ngân vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân
18/01/2018

Chiều ngày 17/01/2018, Hội Nông dân xã Đăng Hưng Phước tổ chức giải ngân 301.350.000 đồng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cho 76 hội viên nông dân trên địa bàn xã để đầu tư phát triển sản xuất, mỗi hộ được vay từ 2 đến 5 triệu đồng /hộ.  

Thông qua hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân từ đó đã góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo ngày càng phát triển. Điển hình như năm 2017 có 1.682 hộ đăng ký. Trong đó, cấp trung ương 3 hộ, cấp tỉnh 128 hộ, cấp huyện 336 hộ, cấp xã 1.215 hộ. Kết quả bình xét năm 2017 có 1.405 hộ đạt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp, gồm cấp xã: 1.084 hộ, chiếm 86%  hộ đăng ký; cấp huyện: 242 hộ, chiếm 72% hộ đăng ký; cấp tỉnh: 76 hộ, chiếm 59% hộ đăng ký và cấp TW: 03 hộ, chiếm  100%  hộ đăng ký.

Phạm Tân

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết