Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Hội Nông dân huyện tổ chức Tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
23/10/2021

Ngày 21/10/2021, Hội Nông dân huyện Chợ Gạo tổ chức Tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Phong trào nông dân thi đua yêu nước và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”.

Tại buổi tọa đàm, Hội Nông dân xã Thanh Bình, Long Bình Điền, Bình Ninh tập trung trình bày những nội dung thực hiện phong trào thi đua yêu nước,  quyết tâm thi đua thực hiện phong trào ở cơ sở,  những  giải pháp thực hiện công tác thi đua cho công tác Hội ở cơ sở, quyết tâm thi đua thật tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân huyện Chợ Gạo năm 2021.

Thông qua buổi tọa đàm nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nông dân trong huyện về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc” giai đoạn 2021 - 2026.  Nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt của tổ chức Hội Nông dân cơ sở, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một việc làm thường xuyên của Hội. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, hội viên nông dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngọc Duyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết