Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

HĐND huyện giám sát tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất
23/03/2023

Ngày 21/3/2023, Đoàn giám sát của HĐND huyện do ông Phạm Hùng Vinh - Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn có buổi giám sát tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện về việc thực hiện đầu tư công và hiệu quả sử dụng các công trình đầu tư công trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện.

Tại buổi giám sát, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện báo cáo công tác triển khai các công trình đầu tư công trên địa bàn năm 2021 - 2022. Theo đó, đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh, năm 2021 Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất được Ủy ban nhân dân huyện giao nhiệm vụ làm đại diện chủ đầu tư để quản lý và triển khai đấu thầu, chỉ định thầu thi công 21 công trình, tổng vốn 57,904 tỷ đồng. Năm 2022 Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất được Ủy ban nhân dân huyện giao nhiệm vụ làm đại diện chủ đầu tư để quản lý và triển khai đấu thầu, chỉ định thầu thi công 18 công trình, tổng kế hoạch vốn giao 93,662 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách huyện, năm 2021 Ủy ban nhân dân huyện giao cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư để triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư, kết thúc đưa vào sử dụng 35 công trình, tổng kế hoạch vốn giao là 55,478 tỷ đồng. Năm 2022 Ủy ban nhân dân huyện giao cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư để triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư, kết thúc đưa vào sử dụng 32 công trình, tổng kế hoạch vốn giao 45,218 tỷ đồng. Đến cuối năm, các công trình đã được giải ngân đạt tỷ lệ 100% kế hoạch vốn giao.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Phạm Hùng Vinh - Chủ tịch HĐND huyện Chợ Gạo yêu cầu Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện tăng cường công tác kiểm tra việc thi công đảm bảo nâng cao chất lượng công trình phát huy tốt hiệu quả, tăng cường phối hợp địa phương trong khâu giải phóng mặt bằng, giám sát công trình; thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trong lãnh đạo, điều hành công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn; kịp thời, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng công trình; tiếp tục thực hiện tốt công tác đấu thầu, đảm bảo công khai, minh bạch đúng qui định; kịp thời tổ chức nghiệm thu bàn giao các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng theo quy định.

Thực hiện theo kế hoạch giám sát chuyên đề năm 2023, HĐND huyện đã hoàn thành công tác giám sát trực tiếp về việc thực hiện đầu tư công và hiệu quả sử dụng các công trình đầu tư công trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Quơn Long, An Thạnh Thủy.

 Bình Yên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết