Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Gạo Sở Nội vụ kiểm tra cải cách hành chính huyện Chợ Gạo
27/09/2022

Đoàn công tác Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang do ông Hồ Vũ Bảo- Phó giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn vua đến kiểm tra công tác cải cách hành hành chính và xây dựng chính quyền số trên địa bàn huyện Chợ Gạo. Làm việc với đoàn có ông Nguyễn Hồng Hữu- chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo cùng đại diện các phòng, ban ngành có liên quan.

          Từ đầu năm 2022 đến nay, công tác CCHC trên địa bàn huyện Chợ Gạo được quan tâm thực hiện, huyện chú trọng thực hiện việc chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ cộng vụ, công chức; cải cách tài chính công…Trong tổng số 42 nhiệm vụ thực hiện các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần trong bộ chỉ số CCHC, huyện đã thực hiện hoàn thành 29,5 nhiệm vụ đạt 70,24%.

          Trong thực hiện công tác xây dựng chính quyền số, 100% hồ sơ được cập nhật và xử lý trên phần mềm một cửa điện tử.Hiện tại UBND huyện đã cung cấp 343 dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh, trong đó: mức độ 2: 09 thủ tục, mức độ 3: 209 thủ tục, mức độ 4: 125 thủ tục. Tổng số hồ sơ trực tuyến 11.569/22.219 hồ sơ.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, ông Hồ Vũ Bảo- Phó Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá cao công tác CCHC và xây dựng Chính quyền số tại huyện Chợ Gạo trong thời gian qua; đồng thời, ông đề nghị UBND huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp của các sở, ngành liên quan để có biện pháp thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới; Đồng thời quan tâm chỉ đạo phòng chuyên môn hỗ trợ UBND các xã- thị trấn trong thực hiện rà soát thủ tục hành chính; lồng ghép tuyên truyền giải quyết thủ tục hành chính trong hội nghị đối thoại doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; tập trung thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến để giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp; quan tâm chỉ đạo cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp tạo sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến liên hệ công việc…

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết