Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ
13/10/2014

STT

 Tên dự án

 Địa điểm
xây dựng

Vốn đầu tư
 dự kiến
(Tỷ đồng)

Mục tiêu dự án

Qui mô
(công suất,
năng lực,
thông số
 kĩ thuật
cơ bản)

Hình thức
đầu tư

Cơ quan
cung cấp
thông tin dự án

01

Cụm công nghiệp Chợ Gạo

Xã Tân Thuận Bình

375

Thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp của địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp – dịch vụ

50 ha

100% vốn nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

UBND huyện Chợ Gạo
Địa chỉ: Số 191, Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo
Người liên hệ: ông Lê Văn Mỹ

Chức vụ: Chủ tịch
ĐT: 073 3505051 - 0913779773 Email: levanmy@tiengiang.gov.vn

02

Nhà máy chế biến các sản phẩm từ trái Thanh Long

Xã Long Bình Điền

50

Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm từ trái Thanh Long với thiết bị và công nghệ tiên tiến, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

01 ha

Công suất: 50.000 tấn/năm Thanh Long

100% vốn nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

UBND huyện Chợ Gạo
Địa chỉ: Số 191, Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo
Người liên hệ: ông Lê Văn Mỹ

Chức vụ: Chủ tịch
ĐT: 073 3505051 - 0913779773 Email: levanmy@tiengiang.gov.vn

03

Dự án xử lý rác thải - xã Thanh Bình

 Xã Thanh Bình

 10

 Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý rác thải trên địa bàn huyện

 0,9 ha

 100% vốn nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

UBND huyện Chợ Gạo
Địa chỉ: Số 191, Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo
Người liên hệ: ông Lê Văn Mỹ

Chức vụ: Chủ tịch
ĐT: 073 3505051 - 0913779773 Email: levanmy@tiengiang.gov.vn

04

Siêu thị Long Bình Điền

Xã Long Bình Điền

60

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện văn minh thương mại, giải quyết việc làm và an sinh xã hội

0,45 ha

 

UBND huyện Chợ Gạo
Địa chỉ: Số 191, Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo
Người liên hệ: ông Lê Văn Mỹ

Chức vụ: Chủ tịch
ĐT: 073 3505051 – 0913779773 Email: levanmy@tiengiang.gov.vn

 

05

Dự án khu công nghệ kỹ thuật cao Long Bình Điền

Xã Long Bình Điền

300

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp sử dụng kỹ thuật công nghệ cao, giải quyết việc làm và an sinh xã hội

10 ha

100% vốn nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

UBND huyện Chợ Gạo
Địa chỉ: Số 191, Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo
Người liên hệ: ông Lê Văn Mỹ

Chức vụ: Chủ tịch
ĐT: 073 3505051 – 0913779773 Email: levanmy@tiengiang.gov.vn

 


Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết