Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
19/09/2022

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo nhận được Công văn số 3283/SNN-&PTNT-TT&BVTV ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố cấp huyện Danh mục 6 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 6 thủ tục  hành chính cấp huyện, 1 thủ tục cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo đã cập nhật nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính nêu trên và niêm yết tại bảng niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện. Bảng niêm yết được đặt tại Bộ phận Một cửa huyện Chợ Gạo./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết