Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CẤP XÃ
19/09/2022

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo nhận được Công văn số 3283/SNN-&PTNT-TT&BVTV ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân huyện  đã ban hành văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Chợ Gạo tổ chức triển khai nội dung Công văn số 3283/SNN-&PTNT-TT&BVTV ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang trong cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện theo đúng quy định.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố cấp huyện Danh mục 01 thủ tục cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ủy ban nhân dân huyện các xã, thị trấn Chợ Gạo đã cập nhật nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính nêu trên và niêm yết tại bảng niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Chợ Gạo. Bảng niêm yết được đặt tại Bộ phận Một cửa Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Chợ Gạo./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết